Mobiele demiwater installaties Evides Industriewater – Extra schakel in leveringszekerheid

Mobiele RO-vloot 
“De mobiele demiwater installaties, ook wel mobiele RO’s (Reverse Osmosis) genoemd, dienen als back-up voor de eigen installaties, maar ook voor bedrijven die tijdelijk demiwater nodig hebben.” Manager Sales & Marketing van Evides Industriewater, Chris Roubos, geeft aan dat “klanten in de petrochemie en energiesector steeds vaker een beroep op ons doen wanneer ze onderhoud plegen aan hun demifabrieken of met spoed extra demiwater nodig hebben. We zetten de containers op vrachtwagens en rijden vervolgens naar de klant. Die beschikt zodoende snel weer over demiwater.” 
De vloot
Sinds 2007 bouwt Evides aan een mobiele RO-vloot. Deze bestaat nu uit meerdere containers waarin een installatie zit die met behulp van membraantechniek demiwater produceert. Ze zijn er met verschillende netto productiecapaciteiten, namelijk 12, 50 en 100 m³ per uur. De RO’s leveren gedemineraliseerd water met een geleidbaarheid tussen 5 en 15 microSiemens per centimeter. Om een extra kwaliteitsslag te maken is een combinatie met de verplaatsbare Elektro-deïonisatie installatie (EDI) mogelijk voor een hoge kwaliteit demiwater. Deze mobiele demiwater vloot bestaat uit drie units en levert water met een geleidbaarheid van minder dan 0,2 microSiemens per centimeter. De lage geleidbaarheid is nodig omdat onze klanten het water gebruiken voor diverse procestoepassingen zoals de productie van elektriciteit en het produceren van stoom in hogedrukketels. Dat vereist heel zuiver demiwater om schade aan de ketels te voorkomen. 
Om de membranen op locatie schoon te maken heeft Evides een mobiele Cleaning In Place installatie (CIP) welke ook kan worden ingezet voor “vaste” omgekeerde osmose installaties.

  

De mogelijkheden
De installaties hebben hun nut in de afgelopen jaren bewezen. Standaard worden ze gebruikt om vanuit drinkwater demiwater te maken. Het polishen van andere typen proceswater, bijvoorbeeld  voor extra verwijdering van zout of organische stof is ook een mogelijkheid. Ook maakte PWN – Het Noord-Hollandse waterbedrijf – vorig jaar gebruik van een mobiele RO voor de productie van betrouwbaar drinkwater. Eén van de waterleidingen naar Texel bleek beschadigd, waardoor in het toeristenseizoen een tekort aan drinkwater ontstond. Voor PWN was dit een efficiënte oplossing.
E.ON zet mobiele RO van Evides Industriewater in 
“We hebben de mobiele demistraat gehuurd tijdens de opstartfase van onze nieuwe elektriciteitscentrale”, vertelt Mark Holierhoek, process engineer bij E.ON. “In deze periode hadden we gedurende een aantal maanden veel meer water nodig dan anders. Omdat we al demiwater, Brielsemeerwater en drinkwater afnemen, was Evides ook hiervoor een logische partner. We zijn tevreden over de prestaties, de service rond het installeren en de technische ondersteuning.”
Informatie
Wilt u meer informatie over de mobiele RO’s? Bekijk hier onze brochure of neem telefonisch contact op via nummer 010-293 51 72.

(Persbericht Evides Industriewater, juli 2014)