Ministers Schultz en Ploumen bezoeken Bangladesh

Als deltaland en lage inkomensland heeft Bangladesh grote waterproblemen. Zowel door hoge rivierafvoeren als door cyclonen kampt het land vaak met grote overstromingen. Door de snelle industrialisering daalt het grondwater in Dhaka daarnaast met twee meter per jaar en zijn er grote problemen met drinkwater en afvalzuivering. Schultz: “De uitdagingen van Bangladesh op het gebied van watermanagement zijn immens. Er is te veel water: bijna nergens anders zie je de kracht van de natuur zo nadrukkelijk. Maar er is ook te weinig en te vies water. Bangladesh moet weerbaarder worden: prepareren, in plaats van repareren na een ramp. De Nederlandse waterkennis en -kunde kan daarbij helpen.”
Nederlandse expertise
Dinsdag bezoeken Ploumen en Schultz projecten waar Nederlandse bedrijven hun expertise op het gebied van drinkwater, drainage en baggeren inzetten. Daarnaast  is er een bijeenkomst met de Wereldbank over samenwerking op het gebied van water en ’s avonds vindt een handelsreceptie plaats, waar Nederlandse en Bengaalse bedrijven samenwerkingsmogelijkheden verkennen. Minister Ploumen vertrekt hierna naar Nederland.Minister Schultz bezoekt woensdag het zuiden van Bangladesh, waar met Nederlandse steun is geïnvesteerd in weerbaarheid tegen overstromingen, sanitatie en armoedebestrijding. Zo zal ze nieuwe polders met een drainagesysteem bezoeken en zal ze spreken met enkelen van de 18 miljoen mensen die met Nederlandse steun toiletten hebben gekregen. 
Duurzame havenontwikkeling
Op donderdag spreekt Schultz naar verwachting met de Bengaalse premier en bezoekt zij met Nederlandse bedrijven de haven van Chittagong. “Goed werkende havens zijn onmisbaar voor de economische ontwikkeling van een land als Bangladesh. Nederlandse bedrijven kunnen in samenwerking met Europese collega’s concrete voorstellen doen voor duurzame havenontwikkeling, gebaseerd op de nieuwste kennis en inzichten en innovatieve financiering”, aldus minister Schultz. Daarna vertrekt ze terug naar Nederland.
De ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken werken sinds eind 2014 samen in het Interdepartementaal Watercluster (IWC). Doel is de internationale positie van Nederland op het gebied van waterbeheer verder te verstevigen. Dit eerste bi-ministeriële bezoek aan Bangladesh is een concreet voorbeeld van deze nieuwe samenwerking.
Investeringsstrategie

Grontmij en financieel adviseur Rebel ontwikkelen een investeringsstrategie voor de Wereldbank en de International Finance Cooperation / Water Resources Group 2030 ten behoeve van investeringen in de Bangladesh delta. De strategie stelt hen in staat een selectie en prioritering in hun projectportfolio aan te brengen. De investeringen dragen bij aan de uitvoering van het Bangladesh Delta Plan 2100 dat met steun van de Nederlandse overheid wordt ontwikkeld. Hiermee zullen de ruim 160 miljoen inwoners van het waterrijke land de gevolgen van de jaarlijkse overstromingen in het regenseizoen en het tekort aan water in het droge seizoen beter kunnen opvangen.

Klimaatbestendigheid

De investeringsstrategie die Grontmij en Rebel ontwikkelen moet duidelijkheid geven over in hoeverre de huidige projectportfolio aansluit op het Delta Plan. Zo analyseert de strategie of de investeringen rekening houden met klimaatbestendigheid en mogelijkheden voor synergie met investeringen in andere sectoren. Aanvullend worden samen met belanghebbenden kansen geïdentificeerd voor toekomstige nieuwe investeringen en mogelijkheden voor publiek-private samenwerking. Naast werkzaamheden voor Bangladesh zijn Grontmij en Rebel betrokken bij soortgelijke waterprojecten in Zuid- en Zuidoost-Azië, waaronder Laos, Myanmar, Indonesië en Vietnam.