Ministerie van IenM actualiseert overzicht waterveiligheidprojecten

Water in kaart  geeft een overzicht van de waterprojecten in Nederland die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden (mede)gefinancierd en deels ook zelf worden uitgevoerd. Op het gebied van waterveiligheid gaat het om de grote projecten Ruimte voor de Rivier, het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Maaswerken (Zandmaas en Grensmaas). Ook het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma 2015 is opgenomen.
Interactieve pdf
Op de kaart staan de projecten waarvoor plannen in de maak zijn, die in uitvoering zijn of die in 2014 gereed zijn gekomen. Al voor die tijd afgeronde projecten staan niet meer op de kaart.
Belangstellenden kunnen via een interactieve pdf doorklikken naar projectsites. Daarnaast zijn alle kaarten (en een apart bijgevoegde legenda) hier afzonderlijk te downloaden.