Wateroverlast in de stad (foto: waterschap Vechtstromen).

Het ministerie van I&W stelt opnieuw bijna vijf miljoen euro beschikbaar voor regionale projecten om de gevolgen van extreem weer op te vangen. Het bedrag wordt verdeeld over vijf projecten in Nederland: Eindhoven, Horst aan de Maas, Dordrecht, Gelderland en Enschede. Vorig jaar kregen drie vergelijkbare projecten in Groningen, Limburg en Utrecht 5,2 miljoen euro.

Het weer wordt steeds extremer door de gevolgen van de klimaatverandering. Zo komen er meer hittegolven en wolkbreuken die voor veel overlast kunnen zorgen. Daarom zijn het Rijk, provincies en gemeenten in 2016 het programma Klimaatadaptatie gestart. Hiervoor heeft de voorganger van Van Nieuwenhuizen, minister Schultz, eerder voor 2019 en 2020 in totaal 20 miljoen euro vrijgemaakt. Tien miljoen daarvan is bestemd voor het ondersteunen van proefprojecten van overheden die uitvoeringsgerede plannen hebben.

I&W ontvangt 24 aanvragen

I&W ontving deze keer 24 aanvragen. Hiervan zijn er vijf gekozen op basis van criteria, zoals tenminste 50 procent cofinanciering door de regio en onderbouwing van de maatregelen op basis van stresstesten. Gemeenten zijn hiermee in 2018 gestart om knelpunten in kaart te brengen bij extreme regenval, hitte en droogte. Nu is een landelijke ronde gestart met risico-dialogen waarbij gemeenten, in overleg met betrokkenen, kijken naar de effectiviteit van mogelijke maatregelen en het eventueel accepteren van risico’s, bijvoorbeeld dat een bepaalde straat voor een aantal uren blank staat.

Projecten Eindhoven en Enschede 

Zo krijgt Eindhoven 320.000 euro voor de herinrichting van het volledig verharde Prins Clausplein in de binnenstad. Er komt meer groen om de hitte tegen te gaan, evenals een waterberging om het regenwater op te vangen bij piekbuien en om het groen van water te voorzien in droge perioden.

Een ander project dat een bijdrage ontvangt (1,36 miljoen) is de aanleg van een stadsbeek in Enschede. De stad is door zijn ligging kwetsbaar voor wateroverlast. Zo ligt de stad op een stuwwal met een ondergrond van ondoorlatende leemlagen. Hierdoor is de infiltratie van hemelwater lastig en blijkt uit stresstesten dat twee wijken een zeer groot risico hebben op wateroverlast.

De subsidie maakt het mogelijk om de Stadsbeek versneld door te trekken in Enschede. Met het geld wil de gemeente ook bewoners in de omgeving van de Stadsbeek stimuleren om zelf maatregelen te nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Naast de aanleg van de Stadsbeek heeft Enschede meerdere maatregelen genomen om wateroverlast door hevige regenval te voorkomen. Zo is bijvoorbeeld ook de Roombeek opnieuw aangelegd en werkt de gemeente aan de aanleg van een enorme ondergrondse waterberging en een groenstrook met wadi’s.

Lees hier het artikel in WaterForum magazine over de projecten van vorig jaar