Minister ziet ruimte om Legionellaregels te versoepelen

Legionella (foto: Centers for Disease Control).

Minister Mark Harbers heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de brede Legionellaregels voor ziekenhuizen wil handhaven maar voor andere prioritaire locaties hoeft de monitoring alleen nog maar gericht te zijn op de gevaarlijke Legionella pneumophilia. Medio dit jaar zal de minister met een uitgewerkte wijziging van de legionellaregeling komen.

De Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater richt zich op een groot aantal legionellabacteriën. Van alle soorten komt Legionella pheumophilia het meest voor en door inademing kan de bacterie een longontsteking veroorzaken. De groep non-pneumophilia komt minder vaak in drinkwater voor en daarom wil minister Harbers de regels voor prioritaire locaties, zoals hotels, kampeerterreinen en jachthaven versoepelen. Op prioritaire locaties waar zich veel mensen bevinden met een verzwakt immuunsysteem, zoals in ziekenhuizen, blijven de voorschriften voor alle Legionellasoorten onverminderd gehandhaafd.

Niet proportioneel

De minister geeft hiermee een vervolg aan een rapport van KWR-Berenschot dat een onderscheid adviseerde tussen Legionella pheumophilia en non-pheumophila. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat de kans dat men in Nederland op de ‘overige prioritaire locaties’ ziek wordt door andere legionellasoorten in het leidingwater dan Legionella pneumophila als zeer klein wordt aangemerkt. Het is in die situaties dan ook niet
proportioneel om te monitoren op alle kweekbare legionellasoorten en bij
overschrijding van de normwaarde beheersmaatregelen te nemen, zo schrijft hij aan de Kamer.

Ruimte in wetgeving

De Drinkwaterrichtlijn biedt volgens Harbers ruimte voor zo’n aanpassing omdat de richtlijn uitgaat van een risicobenadering en omdat in de normstelling verwezen wordt naar analysetechnieken die erop gericht zijn om specifieke legionellasoorten te analyseren. Bovendien, zo laat de minister weten, is de Nederlandse normwaarde strenger dan de Europese norm.

Medio 2022 zal een wijziging van de Regeling legionellapreventie verschijnen voor consultatie. Hierin blijft de norm voor 100 kve/l voor alle prioritaire locaties gehandhaafd. Voor locaties waar zich veel mensen bevinden met een verzwakt immuunsysteem blijft de analysemethode EN ISO 11731 van kracht. Voor de analyse op de overige prioritaire locaties wordt een nieuwe methode ontwikkeld.