Losse containers kunnen in verband met de veiligheid niet blijven staan. Foto: Wikimedia Commons.

Strandpaviljoens mogen van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ook deze winter blijven staan. Ze mogen dan niet open, maar kunnen zo wel de kosten van het afbreken en opbouwen besparen. Van Nieuwenhuizen zou haar toezegging deze week telefonisch hebben gedaan aan Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Als voorwaarde heeft de minister wel gesteld dat de waterschappen en de kustgemeenten akkoord moeten gaan.

Op de website van KHN staat dat de minister haar belofte op korte termijn in een brief zal bevestigen. KHN hoopt dat de toezegging van de minister zal zorgen voor instemming van de waterschappen en de kustgemeenten. Koninklijke Horeca Nederland is al vanaf het voorjaar intensief aan het lobbyen voor het overwinteren van de strandpaviljoens. Zij hielden hun pleidooi bij Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG en natuurbeheerorganisaties.

Tegenvallende inkomsten

Sommige partijen twijfelen aan de noodzaak van het overwinteren. De horeca is immers weer open en zij krijgen financiële steun. Maar ook dit jaar zorgden de coronamaatregelen en het slechte weer voor tegenvallende inkomsten. KHN, de Nederlandse Kust Vereniging (NKV) en Strand Nederland en VNO-NCW hebben de minister uiteindelijk kunnen overtuigen met aanvullend onderzoek en rekenvoorbeelden. Het opbouwen en afbreken van een strandpaviljoen kan soms wel 100.000 euro kosten. De goedkeuring van de minister was een voorwaarde voor eventuele toestemming van waterschappen en de gemeenten.

Waterveiligheid

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het nu aan waterschappen en de Nederlandse kustgemeentes om te bepalen of de paviljoens ook daadwerkelijk mogen blijven staan. Een motie van de VVD en Hart voor Den Haag werd hiervoor recentelijk al aangenomen in de gemeenteraad van Den Haag. Hoogheemraadschap Delfland is echter geen voorstander van het overwinteren. ‘Wij hebben begrip voor de vraag van de strandpaviljoenhouders, maar kunnen dit niet los zien van de waterveiligheid. Voor ons als waterschap staat de veiligheid en dus een stevige kust voorop. Vanuit dat oogpunt kunnen we het ons niet permitteren om het overwinteren nogmaals toe te staan’, stelt het hoogheemraadschap in het AD. Op 31 augustus neemt Hoogheemraadschap Delfland een besluit.

Handhaven

In 2020 mochten de strandpaviljoens onder strikte voorwaarden blijven staan. Op de website van Delfland staat dat de meeste strandpaviljoenhouders zich aan de regels hielden. Zo konden losse zeecontainers niet blijven staan omdat ze bij een stormvloed tegen de kust of boulevard aan kunnen slaan. Als ze de zee in worden getrokken vormen zij een gevaar voor de scheepvaart. De waterbeheerders hebben de strandpaviljoens vorig jaar in overleg met de paviljoenhouders winterklaar gemaakt. In een aantal gevallen waren het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat genoodzaakt over te gaan tot handhaving.

Schade

In het stormseizoen komt het regelmatig voor dat stranden door de zee worden weggeslagen. In februari 2020 veroorzaakten de stormen Ciara en Dennis veel schade aan de stranden Tussen Westkapelle en Vlissingen in Zeeland.  Eigenaren van strandtenten en strandhuisjes trokken destijds aan de bel. Zij wilden dat Rijkswaterstaat de stranden opnieuw zou laten opspuiten.