Minister Schultz: “Waterveiliger maken van de wereld noblesse oblige voor Nederland”

Schultz vertelde hoe ze in de kwetsbare Mekongdelta in Vietnam, de Irrawaddy-delta in Myanmar, New Orleans na orkaan Katrina, Indonesië na de Tsunami, New York na orkaan Sandy en recent in Tabasco, Mexico geraakt werd door de kracht van water en de worsteling van mensen met verwoestende overstromingen, extreme droogte of water dat te vies is om te gebruiken.  Ze schetste hoe complex het oplossen van watervraagstukken is en welke rol Nederland daarin kan vervullen. “We strijden al eeuwen tegen het water: we hebben een drassig moerasgebied in achthonderd jaar omgebouwd tot de veiligste delta ter wereld.” Onze kennis en kunde in het opbouwen van veiligheid, noemde de minister van “letterlijk van levensbelang”.
“Ik geloof dan ook dat Nederland een unieke rol kan vervullen om de wereld – stap voor stap – waterveiliger te maken. Niet alleen omdat we het kunnen, maar omdat we het ook willen en moeten: noblesse oblige.”

Focus op preventie
De focus van de overheid moet volgens Schultz “altijd bij preventie liggen”. Water houdt geen rekening met bestuurlijke termijnen, hield zij haar gehoor voor. “Er is politieke moed nodig, om niet alleen naar morgen en overmorgen te kijken, maar verder, tot achter de horizon. Als we daarover een reëel debat willen, dan hebben we in ieder geval de juiste feiten nodig. Zodat je ook je investeringen veel beter kunt prioriteren en verantwoorden. Daarmee kun je bestuurders uit andere landen ook inspireren om het ook zo te doen.”
De minister ging in haar lezing ook in op de manier waarop we in Nederland  omgaan met de dreigingen van het leven onder zeeniveau. “Ons gevoel voor waterrisico’s lijkt weggeëbd.”
“Je kunt je afvragen of de Deltawerken ons misschien laks hebben gemaakt. We gaan er al snel vanuit dat ‘de overheid’ ons wel beschermt – en inderdaad, met het nieuwe Deltaplan is er ook een verzekerde mate van bescherming voor iedereen. Maar als het water komt kunnen we maar maximaal 15% van de mensen in de Randstad evacueren. En 85% van de mensen dus niet. Ik vind dat we het daar in Nederland meer over moeten hebben: bestuurders, politici, professionals, maar ook met onze inwoners.”

Lees hier de hele toespraak. 

Minister Melanie Schultz van Haegen