Minister Schultz tekent voor waterzuiveringsproject Vietnam

Nederland en Vietnam hebben sinds 2010 een strategische samenwerking op dit gebied. Vietnam is een koploper in de vertaling van de Nederlandse delta-aanpak naar het buitenland. Nederland adviseert Vietnam onder meer met een duurzame lange termijn aanpak voor de Mekong Delta Delta en Ho Chi Minh Stad. De Mekong Delta is een van de delta’s in de wereld die het meest wordt bedreigd door klimaatverandering. Er wonen 17 miljoen mensen. Ook Ho Chi Minh Stad heeft te maken met de effecten van klimaatverandering zoals hevige neerslag, droogte  en overstromingen. In de deltastad wonen circa 8 miljoen mensen.

Schop in de grond
Schultz: “De samenwerking tussen Nederland en Vietnam is een voorbeeld voor de wereld. Vooral het Mekong Delta Plan trekt veel aandacht, zowel uit deltalanden als Bangladesh en Myanmar als vanuit internationale partners zoals de Wereldbank. Het is nu zaak de plannen daadwerkelijk uit te voeren, de schop in de grond te krijgen en het werk gedaan te krijgen.”

Watermanagement
De minister bezocht op 30 en 31 maart de steden Hanoi en Ho Chi Minh Stad. Zij sprak in Hanoi met vicepremier Phuc, de ministers Quang van Natuurlijke Grondstoffen en Milieu en Phat van Landbouw en Landelijke Ontwikkeling. Onderwerp van de gesprekken is de voortgang in de samenwerking op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie. Schultz sprak daarnaast met de volkcomités van 3 provincies over de voortgang van 3 andere projecten in Vietnam op het gebied van watervoorziening en –zuivering. Met deze drie projecten is een Nederlandse gift gemoeid van totaal 25 miljoen euro. 

Kusterosie
Met viceminister Thang van Landbouw en Landelijke Ontwikkeling, verantwoordelijk voor waterveiligheid, sprak ze over de problemen met kusterosie. De Nederlandse methode van zandsuppleties kan hier soelaas bieden. Ook had Schultz gesprekken met de vertegenwoordiging van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) in Vietnam, de Wereldbank en de Asian Development Bank.  De Wereldbank heeft al een project van 300 miljoen dollar in ontwikkeling dat een direct uitvloeisel is van het Mekong Delta Plan dat Vietnam en Nederland gezamenlijk hebben geschreven.