Minister Schultz: Nederlandse watersector proeftuin voor de wereld

Minister Schultz schrijft onder meer: ‘Nederland leeft met water en heeft zich daardoor ontwikkeld tot een sterke speler met een zeer goede mondiale reputatie. Dit is aanleiding geweest om in 2011 de watersector te benoemen tot één van de negen Topsectoren. Topsector Water is het totale netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden dat gezamenlijk werkt aan het verder verstevigen van de mondiale positie van de Nederlandse watersector. Het wil een sterke, kennisrijke en innovatieve sector zijn. Het einddoel is ambitieus, namelijk verdubbeling van de toegevoegde waarde in 2020. Uitgangspunt daarbij is dat de Nederlandse watersector wereldwijd tot de top blijft behoren.’


Nederland proeftuin 
‘Nederland wordt wereldwijd als maritieme-en waterexpert gezien. Dit heeft alles te maken met onze ligging in een delta. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel innovaties op deltatechnologisch, watertechnologisch en maritiem gebied op de thuismarkt worden ontwikkeld. Het grootste deel van deze innovaties heeft grote exportpotentie’, aldus Schultz. 

Innovatie neemt vlucht
Ook tijdens het recente Waterforum congres in Rotterdam bleek nog eens dat innovatie in de Nederlandse watertechnologie een vlucht heeft genomen. Spin-offs van researchinstituut Wetsus, vindingen van universiteiten maar ook doorbraaktechnologieën van drinkwaterbedrijven; nieuwe Nederlandse watertechnologie vindt haar weg naar de markt, zowel nationaal als internationaal. Zo liet NWP-directeur Lennart Silvis zien dat binnen de waterexport watertechnologie het snelst groeit.
Opmars
Na een aantal moeizame aanloopjaren lijkt het innovatiebeleid in de watertechnologie nu zijn vruchten af te werpen. In de waterexportindex (WEX) maakt de watertechnologie een gestage opmars door en nadert de jaaromzet de grens van 3 miljard euro. Technologieën die bij universiteiten of bij onderzoeksinstituut Wetsus in ontwikkeling waren, maken nu de stap naar de praktijk en de markt. Zo opent volgende week koning Willem-Alexander de Blue Energy-proefinstallatie op de Afsluitdijk, waarmee met zoet-zoutwatertechnologie energie wordt opgewekt.