Minister Schultz benoemd tot wateradviseur Wereldbank

“Wij hebben geleerd dat elke euro die aan preventie wordt besteed, zeven euro aan noodhulp en wederopbouw kan besparen. Preventie verlicht dus ook het werk van hulpverleners”, aldus minister Schultz tijdens de Henry Dunantlezing van het Rode Kruis op 11 februari.
Met de Water Global Practice en de Adviesraad kiest de wereldgemeenschap een andere koers: een integrale wateraanpak voor een meer ‘resilient’ oftewel een veerkrachtige wereld.

Nederlandse aanpak staat model
De Nederlandse aanpak staat hiervoor model. Nederland heeft een lange traditie van hoe om te gaan met waterveiligheid, schaarste en waterkwaliteit. Die cultuur en aanpak maken Nederland wereldwijd concurrerend en leidend op het gebied van water. Minister Schultz: “Ik vind het een eer dat ik de jarenlange Nederlandse waterkennis en expertise mee mag nemen en samen met een groep van experts en bestuurders de Wereldbank mag adviseren op het gebied van watervraagstukken. Alleen door internationaal samen te werken en kennis te bundelen kunnen we het verschil maken voor een betere, veilige en welvarende wereld.”

Water Global Practice
Onder het leiderschap van Wereldbank President, Jim Kim is de Wereldbank georganiseerd in Global Practices. De Water Global Practice, geleid door directeur Junaid Ahmad, is de eerste Global Practice die met een dergelijke adviesraad gaat werken. Doel van de adviesraad is niet alleen om de Water Global Practice te adviseren maar juist ook om de verbinding te leggen met de andere Global Practices voor een effectieve aanpak en samenwerking. Later dit jaar zullen de overige leden van de adviesraad bekend worden gemaakt.