Foto: opening PACAS installatie met minister Harbers

Op 9 maart opende Minister Harbers van IenW de nieuwe PACAS- installatie van de rwzi Oijen van waterschap Aa en Maas. Deze installatie verwijdert medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het afvalwater. Waterschap Aa en Maas is het tweede waterschap in Nederland met zo’n Powdered Activated Carbon in Activated Sludge (PACAS)- installatie.

Eind 2021 werd bij de rwzi Leiden-Noord van Hoogheemraadschap van Rijnland de eerste PACAS-installatie in Nederland in gebruik genomen. De installatie in Leiden-Noord was de eerste fullscale PACAS-installatie in Nederland. In Duitsland en Zwitserland staan al meer van dergelijke installaties. Na een proefinstallatie bij rwzi Papendrecht, is er nu dus ook een nieuwe installatie bij rwzi Oijen geopend.
Minister Mark Harbers: “Ik vind rioolwaterzuiveringen steeds fascinerender. De vele innovaties die er plaatsvinden zegt veel over de denk- en daadkracht van de waterschappen.”
Dagelijks bestuurslid Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas: “Toen we 10 jaar geleden de eerste plannen voor PACAS uitwerkten, voelde ik mij wel eens een Don Quichot. Maar met de hulp van onder andere de minister en subsidies zijn we toch in staat geweest om stappen te zetten.”

Rwzi Oijen en PACAS

PACAS doseert poederactiefkool in actief slib. De bacteriën die het afvalwater ‘schoon eten’, krijgen hulp van dit poederkool om meer medicijnresten te verwijderen, waardoor het gezuiverde afvalwater schoner naar de Teeffelense Wetering en de Hertogswetering stroomt. Met deze PACAS installatie zet waterschap Aa en Maas een grote stap om zoveel mogelijk medicijnresten te verwijderen uit afvalwater.

Microverontreinigingen

PACAS verhoogt het verwijderingsrendement van microverontreinigingen van 40 naar 80 procent. PACAS verhoogt volgens STOWA het verwijderingsrendement van microverontreinigingen van 40 naar 80 procent bij een poederkooldosering van 25 mg/l. Naast minder microverontreinigingen, levert het ook minder ecotoxiciteit in het rwzi-effluent op. Wel is de installatie minder duurzaam en vergelijkbaar met andere nageschakelde technieken voor het verwijderen van microverontreinigingen.

Positief beoordeeld door STOWA

De PACAS-technologie wordt door STOWA een interessante ‘no-regret’ maatregel genoemd voor rwzi’s waar verwijdering van microverontreinigingen gewenst is. “Toepassing van deze techniek geeft de mogelijkheid om relatief goedkoop de gehalten microverontreinigingen in rwzi-effluent te verlagen, zodat nader onderzoek verricht kan worden naar de effecten hiervan in het ontvangende oppervlaktewater”, schrijft het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders.