Minister en staatssecretaris ontvangen boekje waterschapsbelastingen 2015

Het boekje Waterschapsbelastingen 2015 – het hoe en waarom maakt inzichtelijk hoe de 23 waterschappen de waterschapsbelastingen besteden. In 2015 gaat het om 2,6 miljard euro in totaal. Dit jaar zijn deze gegevens voor het eerst ook digitaal beschikbaar, via de website waterschapsspiegel.nl. “Een goede ontwikkeling. Want als overheid moeten we, in dit digitale tijdperk, ook op deze manier aan inwoners en bedrijven op transparante wijze verantwoording afleggen over hoe we hun belastingeuro’s besteden. Vanaf nu zijn voor iedereen, elk moment van de dag, via één website, alle gegevens over waterschapsbelastingen beschikbaar”, aldus Huub Hieltjes, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.
Waterschapsspiegel
De waterschappen deden al eerder online verslag van hun resultaten op waterschapsspiegel.nl. Op deze website wordt de lezer meegenomen naar de wereld achter de getallen: de maatschappelijke, economische en emotionele waarden van de waterschappen. Met het uitbrengen van de publicatie Waterschapsbelastingen 2015 – het hoe en waarom is daar nu specifieke informatie over de waterschapsbelastingen aan toegevoegd.
Omvangrijke investeringen
De waterschappen gebruiken het belastinggeld voor het beheer van 18.000 kilometer waterkeringen, 225.000 kilometer sloten, rivieren en andere watergangen en 7.500 kilometer wegen. Bovendien zuiveren de waterschappen jaarlijks zo’n 2 miljard kuub afvalwater.
De taken van de waterschappen en de maatregelen die zij nemen met het oog op de klimaatveranderingen, vragen om omvangrijke investeringen. Toch zijn de waterschapsbelastingen volgens de Unie van Waterschappen gemiddeld slechts beperkt gestegen. In 2015 betaalt een gezin met een koopwoning van 200.000 euro gemiddeld 310 euro per jaar. Dat is 0,50 euro per maand meer dan in 2014.
Regionale belastingen
De waterschapsbelastingen zijn regionale belastingen, waardoor de hoogte van de heffingen per gebied varieert. Dat komt omdat ieder gebied anders is ingericht en andere kosten met zich meebrengt. Meer dijken betekent meer onderhoud en dus meer kosten. En als in een gebied een verouderde rioolwaterzuivering aan vernieuwing toe is, loopt dat al gauw in de tientallen miljoenen euro’s. De meeste huishoudens en bedrijven hebben onlangs hun aanslag waterschapsbelastingen voor 2015 ontvangen.
Lees hier het boekje Waterschapsbelastingen 2015- het hoe en waarom.