Minicursussen (keuze uit 18 onderwerpen)

De minicursussen zijn praktijkgerichte cursussen over rioleringsbeheer. Uit het programma voor de minicursussen op donderdag 24 maart kiest u er twee:
 
Programma

1. Actuele ontwikkelingen in beleid en regelgeving
2. GRP en toetsingskader nieuwe stijl
3. Rioleringsbeheer in regiegemeente
4. Riolering en het BBV
5. Eisen aan de riolering op het perceel
6. Klimaatverandering in de gemeentepraktijk (nieuw)
7. Onder de motorkap van wateroverlastsimulaties (nieuw)
8. Regenwateroverlast, kansen particulieren
9. Vervangen of renoveren?
10. Optimaliseren verbeterd gescheiden stelsels
11. Rioolgemalen: ontwerp, functioneren en beheer
12. Stankoverlast, ont- en beluchting
13. Preventie en aanpak van dierplagen (nieuw)
14. Ontwerpen meetnet (nieuw)
15. Leren van meldingen en klachten (nieuw)
16. Monitoren infiltratievoorzieningen (VERVALLEN)
17. Innovatieve renovatie moerriool in Arnhem (nieuw)
18. Beter aanbesteden (nieuw)