Minder muskus- en beverratten gevangen in 2017

Het aantal gevangen muskusratten in het Nederlandse rivierengebied blijft dalen. Ook het aantal gevangen beverratten daalt, na jaren van stijging. Het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer, van vier waterschappen langs de grote rivieren, ving 10.174 muskusratten in 2017 (12.006 in 2016) en 339 beverratten (453 in 2016).

Daarmee hebben de waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland de populatie muskusratten in hun werkgebied naar eigen zeggen ‘nog steviger onder controle’. Naar verwachting zet de daling voort in 2018. De waterschappen zeggen wel alert te blijven, aangezien de plaagsoort zich razendsnel voortplant.

Veel ratten in het grensgebied met Duitsland
Bij Waterschap Rijn en IJssel blijft de instroom vanuit Duitsland zorgen voor hoge vangsten in het grensgebied. Bij Waterschap Hollandsche Delta is een sterke daling te zien, waar in 2016 in enkele vanggebieden nog extra inzet nodig was om de populatie onder controle te krijgen.

Beverratten worden vrijwel allemaal gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren nog spaarzaam worden bestreden. De strategie van vangsten bij de grens blijkt te werken, want na vier jaar stijging, daalt nu het aantal vangsten: van 453 in 2016 naar 339 in 2017. De getallen in het binnenland blijven zeer beperkt. Slechts een enkele beverrat komt voorbij Tiel.

Ongewenste bijvangsten stijgen licht
Beschermde diersoorten als bevers en otters werden niet gevangen, vogels en vissen soms wel. Het aantal ‘ongewenste bijvangsten’ nam in 2017 licht toe: van 406 in 2016 naar 432 afgelopen jaar. Nu in grote delen van Nederland de populatie muskusratten onder controle komt, hoeven er minder vangmiddelen te worden ingezet. Bovendien zijn volgens de waterschappen de vallen en klemmen steeds verder verfijnd, om bijvangst te vermijden.

Meer over muskusrattenbeheer: www.waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/