Minder CO2, stikstof en fijnstof door inzet van biogas op de bouwplaats

Ondertekening samenwerking Gashouders (Pieter Mans, chief executive officer, rechts op de foto) en Waterschap Vallei en Veluwe (Patrick Blom, programma manager circulaire economie, energietransitie en CO2-reductie, links op de foto)

Vanaf vandaag ontwikkelen Gashouders en Waterschap Vallei en Veluwe een lokale brandstofketen voor biogaslevering vanaf de rioolwaterzuivering Renkum aan bouwplaatsen in de omgeving. Met de ontwikkeling van deze duurzame brandstofketen wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof gereduceerd.

Lokale duurzame brandstof samen leveren

Waterschap Vallei en Veluwe realiseert samen met startup Gashouders een vulstation voor biogaslevering aan projecten van bouwbedrijf GMB in de regio. Buse Gas draagt zorg voor de ontwikkeling van containers ten behoeve van biogasopslag en Koninklijke van Twist levert de gasmotor voor een hybride aggregaat op lokaal geproduceerd biogas. Door de uitvoering van al deze activiteiten wordt de gehele lokale duurzame brandstofketen gerealiseerd en kan deze de komende tweejaar getest worden. Daarbij voert de HAN (Hoge school van Arnhem en Nijmegen) onderzoek uit naar de milieu-impact van de keten. Het consortium zorgt als ‘triple helix’ voor een intensieve kennisontwikkeling tussen overheid, kennisinstelling en de betrokken marktpartijen.

Innovatie

Door de samenwerking over de hele keten ontstaan diverse innovatiekansen. De belangrijkste technische innovatie die wordt toegepast is dat biogas zonder opwaardering opgeslagen en ingezet wordt in een aggregaat . Dit resulteert in een aanzienlijke efficiëntieverbetering en kostenverlaging in de keten.

Wat levert het op

Op de rioolwaterzuivering Renkum produceert het waterschap biogas uit slib dat als reststroom vrijkomt bij de zuivering van rioolwater. Jaarlijks wordt daar 750.000 m3 biogas in een warmtekrachtkoppeling ter plaatse omgezet in elektriciteit en (deels nuttige) warmte. Bij overproductie wordt het overtollige biogas afgefakkeld. Door de samenwerking met Gashouders kan deze nu met beperkte ingrepen ingezet worden als lokale brandstof. Dit bespaart 150.000 liter diesel per jaar bij bouwprojecten en voorkomt 300 ton CO2 uitstoot per jaar. De inzet van lokaal biogas bij bouwprojecten vormt een kansrijke optie voor het verduurzamen van energie-intensieve toepassingen en het emissiearm laden van elektrisch materieel op plekken waar geen netaansluiting aanwezig is.

Stimuleren duurzame energie

Gashouders is in 2019 opgericht om met lokaal geproduceerd biogas een zero impact brandstof te ontwikkelen. Gashouders verbindt daarvoor aanbieders en afnemers van biogas met elkaar en voert de regie over de keten.

Voor het waterschap zijn circulaire economie en energietransitie twee belangrijke pijlers om een energie- en klimaatneutraal waterschap te zijn. Samen met partners wil het waterschap de energietransitie mogelijk maken en versnellen door praktijkproeven te ondersteunen.

In het realiseren van de duurzame brandstofketen komen de ambities van beide organisaties samen. De samenwerking wil grootschalige verduurzaming van de energievoorziening lokaal stimuleren en haalbaar maken.

Zie hier de website van Waterschap Vallei en Veluwe.