Minder blauwalg
Bellenschermlucht. Fotograaf: Sia Windig

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in de Amsterdamse plas Nieuwe Meer een nieuw ‘bellenscherm’ geplaatst om de groei van blauwalg tegen te gaan. Bovendien blijft door de nieuwe ligging het koude water dat zich diep in de plas bevindt onaangeroerd. Zo kunnen woningen en kantoren met een groter volume ‘koude’ duurzaam gekoeld worden.

Zonder maatregelen kan blauwalg in de Nieuwe Meer gemakkelijk leiden tot grote overlast voor omwonenden, waaronder woonbootbewoners, zwemmers en andere recreanten. Sinds 1993 is er al een bellenscherm geplaatst om de algengroei in toom te houden. “De luchtbellen creëren een stroming die de blauwalg naar beneden trekt. Daar is het donker, groeien ze niet meer, en sterven ze af”, aldus de adviseur waterkwaliteit Johan Oosterbaan van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Diepe ligging ongunstig

Het oude bellenscherm was sowieso aan vervanging toe, maar bovendien was de diepe ligging van 30 meter ervan ongunstig voor de winning van koude. Doordat het nieuwe scherm op 15 meter diepte ligt, blijft het koude water onderin onaangeroerd. De nieuwe installatie is geleverd door het Britse ISS. Vattenfall kan hierdoor beschikken over een groter volume ‘koude’ en de koeling van woningen en kantoren op de Amsterdamse Zuidas verder verduurzamen.

Algen ‘in het donker zetten’

Onderzoek van kennisinstituut Deltares laat zien dat de nieuwe diepte nog steeds diep genoeg is om de blauwalg ‘in het donker te zetten’, en tegelijkertijd ondiep genoeg om het koude water onderin de plas onaangeroerd te laten.
Tijdens het zwemseizoen van mei tot oktober vindt voortdurend monitoring plaats van de werking van het systeem. Hiermee kan men beoordelen of de installatie de blauwalg voldoende bestrijdt.
Op basis van de eerste ervaringen is het systeem dit jaar al op verschillende punten geoptimaliseerd. Zo is er een extra compressor geplaatst en zijn er aanpassingen doorgevoerd in de diverse instellingen. Mocht dit in de toekomst nodig blijken, dan is het vrij eenvoudig, zo is ook met Vattenfall en de omgeving afgesproken, om het bellenscherm te verlagen naar de bodem van de plas.

Samenwerking

Het nieuwe bellenscherm is gerealiseerd in samenwerking met de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en Vattenfall.
Hoogheemraad Waldo von Faber: “Hoewel het een intensief traject is geweest vind ik dit een prachtig voorbeeld van samenwerking. Met dit bellenscherm hebben we het belang van een goede waterkwaliteit voor inwoners kunnen verbinden met de mogelijkheid om alternatieve energie te winnen.”

Video

Meer informatie over het bellenscherm is te zien in onderstaande video en op de website van het waterschap.