Microplastics nog giftiger voor mens en milieu dan gedacht

Onderzoek naar plastics in zoet water moet op gang komen
Erwin Roex, projectleider: ‘Als het om plastics gaat, is de aandacht vooral gevestigd op het mariene milieu. Op zich wel te verklaren, want de plastic soep is voor het eerst op zee gespot. Maar inmiddels weten we dat veel van het plastic in zee afkomstig is van het land. Het onderzoek hiernaar staat echter nog in de kinderschoenen. Vandaar dat Deltares heeft onderzocht waar het plastic in het Nederlandse zoete water vandaan komt en hoe schadelijk het is voor mens en milieu.’
Meerdere potentieel schadelijke chemicaliën
De schadelijkheid zit dus niet alleen in de plastics zelf, maar vooral ook in de hulpstoffen die worden gebruikt. Roex: ‘We hebben het dan over meerdere potentieel schadelijke chemicaliën, zoals ftalaten en gebromeerde vlamvertragers. Als bron van deze stoffen zijn de plastics echter bij de overheid nog niet in beeld. We hebben bij dit onderzoek een schatting gemaakt van de hoeveelheid en we vermoeden dat plastics een grotere bron zijn van deze toxische stoffen dan de tot nu toe bekende, zoals industriële lozingen en rioolwaterzuiveringen. Nader onderzoek om de daadwerkelijke omvang in beeld te krijgen, is absoluut noodzakelijk voor effectieve maatregelen.’
Zwerfafval is een onderschatte bron 
Uit het onderzoek is tevens gebleken dat microplastics in zoet water waarschijnlijk vooral afkomstig zijn van zwerfafval. ‘We focussen ons voor de aanpak nu vooral op microplastics van zeep en bodyscrubs,’ zegt Roex, ‘maar het meeste microplastic is waarschijnlijk afkomstig van uit elkaar gevallen macroplastics. Zwerfafval is een bron die momenteel echt wordt onderschat. Dat betekent dat als we de hoeveelheid microplastics effectief willen terugdringen, we de bronnen beter in beeld moeten hebben en daar de maatregelen op moeten afstemmen. Ook daarvoor is nader onderzoek nodig.’