Michiel van der Meer start bij Royal HaskoningDHV

Michiel van der Meer start bij Royal HaskoningDHV
Per 1 september is Michiel van der Meer in dienst bij Royal HaskoningDHV binnen de business line Watertechnology. Binnen de adviesgroep ‘Industry & International’ zal hij zich met name richten op vergunningstrajecten inclusief alle hiermee gerelateerde onderzoeken en adviezen (milieurisico analyses, MER-studies, BREF-studies, AMB-toetsen, koelwatertoetsen , IPPC-toetsen e.d.). De adviesgroep is vooral gericht op processen met betrekking tot drink-, afval-, distributie- en industriewater voor bedrijven. Van der Meer heeft een milieukundige achtergrond en een brede ervaring in de milieuadvieswereld.