Michiel Pols start bij Valorisatieprogramma Deltatechnologie

Michiel Pols

Michiel Pols start bij Valorisatieprogramma Deltatechnologie

Michiel Pols is per 1 februari als Projectdeveloper vanuit het InnovationQuarter gestart binnen het Valorisatieprogramma
Deltatechnologie. Na enkele jaren te hebben geopereerd op het thema ‘More crop per Drop’, vanuit het centrum van de Nederlandse glastuinbouw, zal Pols zich met name gaan richten op de thema’s waterbeheer, watervoorziening en waterkwaliteit.