Michaël Bentvelsen wordt co-voorzitter EurEau-commissie afvalwater

EurEau, de Europese federatie van drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, heeft een nieuwe voorzitter, commissievoorzitters en directie gekozen. Claudia Castell-Exner van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) fungeert de komende twee jaar als voorzitter van de federatie. De Nederlander Michaël Bentvelsen (Unie van Waterschappen) wordt co-voorzitter van de EurEau-commissie voor afvalwater.

Claudia Castell-Exner heeft meer dan 25 jaar ervaring in de watersector, op zowel nationaal als Europees niveau. Als één van haar prioriteiten voor de komende jaren ziet zij de opdracht om ervoor te zorgen dat consumenten en het milieu worden beschermd bij de herziening van essentiële waterwetgeving door de EU – variërend van de Drinkwaterrichtlijn tot de Richtlijn behandeling stedelijk afvalwater – terwijl de betaalbaarheid van diensten wordt gehandhaafd.

Secretaris Brede tafel Waterkwaliteit
Michaël Bentvelsen is beleidsadviseur Internationaal bij de Unie van Waterschappen en heeft daar onder meer internationale samenwerking en de Kaderrichtlijn Water in zijn portefeuille. Hij is ook secretaris van de ‘Brede bestuurlijke tafel’ van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ). Het voorzitterschap van de commissie voor afvalwater gaat hij samen vervullen met zijn Britse collega Sarah Gillman van Water UK. De nieuwgekozen voorzitter, commissievoorzitters en directieleden zijn vanaf 1 juli in functie.