Voor het maken van meters zijn innovaties, zoals het plaatsen van damwanden, cruciaal. atste damwanden. (foto: POV Macrostabiliteit).

Donderdag 11 april organiseert het Hoogwaterbeschermingprogramma (HWBP) voor dijkenprofessionals de jaarlijkse Dijkwerkersdag in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Dit jaar staat deze dag dit jaar in het teken van ‘Meters maken’. Het HWBP gaat flink tempo maken. Vanaf 2020 wordt er in plaats van 25 kilometer dijk 50 kilometer aan dijken versterkt.

Tijdens de Dijkwerkersdag gaan waterprofessionals vanuit het HWBP, Rijkswaterstaat, de waterschappen, kennisinstituten en het bedrijfsleven in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om extra meters te maken. Michèlle Blom ( directeur-generaal RWS) en Hetty Klavers (bestuurder UvW) geven een toelichting op de waarden en normen die zijn opgenomen in de alliantieprincipes. Deltacommissaris Peter Glas en voorzitter van de Unie van Waterschappen Rogier van der Sande gaan dieper in op de urgentie en de opgave. Pieter van Oord, CEO Van Oord, geeft een inkijk in de markt en schrijver Ilja Pfeiffer geeft de Dijkwerkerslezing.

Nieuwe normen
Erik Wagener, algemeen directeur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma, vertelde enige tijd geleden in het magazine van de Staf van de Deltacommissaris, Deltanieuws dat een versnelling van de dijkversterkingen nodig is omdat bij eerdere toetsingsrondes (gebaseerd op de oude toetsingsnormen, red) ruim 1.100 kilometer dijk is afgekeurd. Met de komst van de nieuwe risiconormen komt daar naar verwachting nog eens 800 kilometer bij. In 2050 moeten al deze dijken weer op orde zijn en er moeten dus flink meters worden gemaakt.

Alle hens aan dek
‘Diverse beheerders maken zich op voor de realisatie van forse waterveiligheidsprojecten langs de grote rivieren en het programmabureau wordt versterkt om het grotere volume aan projecten aan te kunnen. Het is alle hens aan dek. Terwijl we nog moeten wennen aan de spelregels van de nieuwe veiligheidsnormering komt het tempo van de versterking in een stroomversnelling. Saai zal het voorlopig niet worden bij het HWBP. Gelukkig zagen we deze ontwikkeling al een tijdje aankomen’, aldus Wagener iin Deltanieuws.