Met de lancering van De Bouwcampus komen relevante highlights in beeld

Ministers Blok en Schultz van Haegen aanwezig tijdens officieel lanceringsevent

Met de lancering heeft de bouwsector een plek waar partijen uit de gehele sector elkaar ontmoeten om vanuit verschillende perspectieven naar de cruciale vraagstukken te kijken. Hier kan de sector een antwoord vinden op en helpen richting te geven aan belangrijke veranderingen in de maatschappij, zoals vergrijzing, verstedelijking en verduurzaming. Tevens kent De Bouwcampus twaalf vaste bewoners die allen ondersteunend zijn aan de sector, zoals het Center for People and Buildings, COB, SBRCURnet, Building Changes, Post Academisch Onderwijs (PAO) en het BIM Loket.

Oneindig veel expertise
Betrokken partijen worden op De Bouwcampus gestimuleerd om hun expertise, creativiteit, netwerk en faciliteiten te delen. Daardoor inspireren zij elkaar om sneller, kwalitatiever en doelgerichter te innoveren. Alle partijen uit de bouwketen, inclusief de eindgebruiker, zitten aan de tekentafel. Samen kunnen zij over de grenzen van de sector heen kijken en een gedeeld perspectief ontwikkelen op de vernieuwingsagenda. 

Van kennis naar innovatie
Een van de eerste concrete stappen naar De Volgende Verdieping is de Themakaart Bouw, die tijdens de lancering wordt overhandigd aan de ministers van Wonen & Rijksdienst en Infrastructuur & Milieu. Themakaart Bouw is het resultaat van intensieve denksessies over de belangrijkste technologische innovaties en de maatschappelijke veranderingen die de bouwsector kan verwachten. Wat betekent de komst van zelfrijdende auto’s bijvoorbeeld voor onze behoefte aan kantoorruimte? Vanuit de gezamenlijke denkkracht van meer dan vijftig opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen, wijst Themakaart Bouw op de belangrijkste thema’s en de praktische innovaties die hiervoor vereist zijn.

Ministriële en sectorbrede betrokkenheid
Tijdens het lanceringsevent presenteren de bewoners van De Bouwcampus zich en worden inspirerende sessies gegeven. Een greep uit het programma: Serena Scholte van Startupbouw geeft inzicht in de 'betekenis van start-ups in de bouw'. Jaap de Koning van Witteveen+Bos duidt de ingrijpende wijzigingen in het leven van werkend Nederland met betrekking tot de bevolkingsopbouw die de komende jaren aanzienlijk verandert. Dit doet hij tijdens zijn sessie: 'Grijs de toekomst in!' En Drs. Guus Willemsen stelt genodigden de vraag 'Waarom is Geothermie hot in Nederland?' Een aantal verrassende uitkomsten en toekomstvisies worden gegeven. 
Daarnaast worden woensdag de Marktvisie en de Leading Principles (Leidende Principes) tijdens het officiële moment onderschreven door een groot aantal belanghebbenden, waaronder minister Blok, minister Schultz van Haegen, Daan Sperling, bestuurslid TBI en voorzitter van de Raad van Commissarissen van SBRCURnet en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Dit betekent dat zij de Marktvisie en de Leading Principles (Leidende Principes) – het nieuwe samenwerkingsmodel met bijbehorende gedragscodes – helpen uitrollen.

De volgende verdieping
De Bouwcampus heeft de missie om samen met de partners en alle betrokkenen – zowel uit de bouw als sectoroverstijgend– hun kennis en kunde te vergroten door deze te delen. Het thema De Volgende Verdieping verwoordt de stap die de sector gaat maken door krachten te bundelen en vanuit één breed perspectief vooruit te blikken op de toekomstige uitdagingen en vraagstukken van Nederland.

het initiatief
De Bouwcampus is een initiatief van Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf Nederland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Delft en de TU Delft. Het wordt gedragen door de overheid, kennisinstituten, studenten, startups en tientallen marktpartijen, zoals de Koninklijke BAM Groep, Besix, TBI Holdings en vele anderen.
 

(Persbericht De Bouwcampus, januari 2015)