De Achterhoek wordt steeds droger. Het waterschap ontwierp de afgelopen winter een regelbaar schot om water vast te houden in sloten. Het schot op de foto is onderdeel van 35 afsluitbare schotten in Eibergen, op verzoek van de agrariërs geplaatst in sloten van de agrariërs zelf en van het waterschap. (Foto: Waterschap Rijn en IJssel)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een bodemverbeteraar gemaakt uit varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. Tien melkveebedrijven en akkerbouwers krijgen van het ministerie voor dit jaar een vrijstelling van regels uit de mestwetgeving om de test mogelijk te maken. Door het gebruik van de bodemverbeteraar zou het vochtvasthoudend vermogen van de bodem sterk moeten toenemen.

Ook zou de bodemverbeteraar de uitspoeling van stikstof mineralen naar het grondwater moeten voorkomen, terwijl de gewasopbrengsten bij droogte minder zullen dalen. De coördinator van de stichting Biomassa, Hayo Canter Cremers is enthousiast over de medewerking van het ministerie. “De aanvraag voor de vrijstelling werd in februari van dit jaar voor het eerst met het ministerie besproken en nu krap twee maanden later al verkregen. Het ministerie heeft de Achterhoek ook benoemd als een agrarische innovatieregio,” zegt Cremers.”

Schone mest

De bodemverbeteraar wordt gemaakt van de organische fractie uit met co-producten vergistte varkensmest.  Tijdens het productieproces worden fosfaat en andere mineralen in drie opeenvolgende wasbeurten uit de bodemverbeteraar gewassen.  Deze bevat daardoor nog maar weinig mineralen en lijkt ook verder meer op veen dan op varkensmest. Wettelijk blijft het echter varkensmest. Zonder vrijstelling van het ministerie van de regelgeving kon de praktijkproef niet doorgaan. Volgens de huidige mestwetgeving en de daarmee samenhangende derogatieregels mogen (vergistte) varkensmest en daarvan vervaardigde producten niet op de deelnemende melkveebedrijven worden aangevoerd. Aan het einde van het jaar besluit het ministerie op basis van de resultaten  over een verlenging van de test met een of twee jaar.

Neerslagtekort

De afgelopen twee jaar was er in de zomermaanden in het waterwingebied sprake van een groot neerslagtekort waardoor de oogsten van gras, maïs en aardappelen tegenvielen. De kwaliteit van het grondwater in een waterwingebied is altijd een aandachtspunt. De belangstelling voor de praktijkproef is daarom groot. De bodemverbeteraar wordt in een innovatief proces geproduceerd bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum. De monitoring  wordt uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen University en Research die tevens het productieproces ontwikkelden. De WUR testte de bodemverbeteraar afgelopen jaar al in het laboratorium.  De praktijkproef wordt gecoördineerd door de stichting Biomassa en uitgevoerd door Groot Zevert Vergisting in samenwerking met stichting HOEduurzaam, Nijhuis Industries en diverse andere partners. De praktijkproef is onderdeel van de Achterhoekse Regiodeal Kringlooplandbouw en wordt financieel ondersteund door de provincie Gelderland en de regio Achterhoek.