Meindert Smallenbroek wordt de nieuwe algemeen directeur van de Unie van Waterschappen (UvW). Hij start 1 juni bij de Unie van Waterschappen. Cathelijn Peters, die tijdelijk de functie van algemeen directeur waarnam sinds het vertrek van Albert Vermuë, pakt dan haar rol als directeur weer op.

Smallenbroek heeft zich de afgelopen vijf jaar als directeur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beziggehouden met het energiebeleid. Voorheen werkte hij onder meer als directeur Bouwen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij het ministerie van Financiën.