Meerssen heeft de afgelopen jaren diverse keren te maken gehad met wateroverlast. (foto: Twitter).

Het rijk investeert drie miljoen euro in de aanpak van wateroverlast in de gemeente Meerssen. Sinds 2016 overstroomde Meerssen meerdere malen als gevolg van extreme regenval. In Meerssen zijn de problemen urgent omdat de veiligheid van inwoners door de overstromingen in gevaar kan komen. Het kabinet heeft de gemeente nu aangewezen als nationale gebiedspilot.

De gemeente Meerssen en Waterschap Limburg dienden samen een projectvoorstel in bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat voorstel is nu goedgekeurd. En daarmee is Meerssen officieel een nationale gebiedspilot. Dijkgraaf Patrick van der Broeck: “Met de extra financiering kunnen we nu echt doorpakken. Ik ben blij dat de activiteiten die we samen met de gemeente hebben ondernomen om Meerssen onder de aandacht te brengen, nu vruchten afwerpen.”

Afvoerbuizen

De werkzaamheden om te komen tot een beter tegen noodweer bestendige gemeente zijn overigens al in volle gang. Om de opslagcapaciteit snel te vergroten zijn er vorige week enorme afvoerbuizen aangelegd. Ook worden er gescheiden stelsels aangelegd voor de afvoer van regenwater en van rioolwater. Ook zijn er stimuleringsregelingen voor het afkoppelen van de afvoer van regenwater. Waterschap Limburg wil voor 2030 circa 90.000 m3 extra waterberging realiseren. Hiervoor worden een aantal bestaande regenwaterbuffers vergroot, maar er worden ook nieuwe buffers aangelegd.

Aanpak

De aanpak van de wateroverlast in de gemeente Meerssen bestaat grofweg uit vier onderdelen. Het vergroten van de infiltratiecapaciteit in het landelijk gebied (1), het stroomlijnen van de waterafvoer en berging in stedelijk gebied (2), de aanleg van extra waterbuffers (3) en het stimuleren van schadebeperking aan de eigen woning door burgers zelf (4).

Water in Balans

De aanpak van wateroverlast gaat in nauwe afstemming en samenwerking met alle betrokkenen. De gemeente, inwoners en andere betrokkenen hebben samen de grootste knelpunten in kaart gebracht en oplossingen aangedragen. Meerssen is een van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans, een programma dat is opgezet om urgente problemen op het gebied van wateroverlast door de klimaatverandering aan te pakken.

Meer informatie: Water in Balans