Meer samenwerking in Rotterdam bij aanleg riolering en drinkwaterleidingen

Het energie-, gas-, drinkwater- en rioleringsnetwerk in Rotterdam moet de komende jaren toekomstbestendig worden gemaakt, meldt Stedebouw & Architectuur. Technische levensduur en het veranderde gebruik van kabels en leidingen vraagt om nieuwe netten. Door intensiever samen te werken kunnen de betrokken partijen de werkzaamheden efficiënter organiseren en uitvoeren is de verwachting.

Kosten reduceren
De samenwerking zorgt voor het reduceren van kosten voor de maatschappij. Ook gaat de straat één keer voor langere tijd open, maar blijft daarna een aantal jaar dicht. Ondernemers en omwonenden hebben daardoor minder overlast van de werkzaamheden en hun straten en wijken blijven beter bereikbaar. 

Nauwe samenwerking
De drie partijen werken in de ondergrond om kabels en leidingen te vervangen, zodat Rotterdammers ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op het riool, elektra, gas en drinkwater. ‘Door beter samen te werken kunnen we het werk efficiënt uitvoeren en de overlast voor de stad beperken. Doordat de plannen van werkzaamheden eerder met elkaar worden afgestemd, hebben we meer ruimte om wensen van bewoners en ondernemers over herinrichting meteen mee te nemen’, aldus wethouder Joost Eerdmans (o.a. Buitenruimte).

Voordelen
Pieter Trienekens, algemeen directeur netbeheerder Stedin: ‘Bij de grote vervangingsopgave die voor ons ligt, biedt het convenant veel voordelen. Door in het voortraject intensiever samen te werken, kunnen we voor langere periode vooruit werkzaamheden plannen en mogelijk combineren. We verwachten hiermee efficiëntie voordelen te behalen.’

Overlast beperken
Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf, vult dit aan: ‘We organiseren de manier waarop we samenwerken beter en tegelijkertijd ook de ligging van de leidingen in de ondergrond. Hierdoor wordt het uitvoeren van onderhoud in de toekomst eenvoudiger. Daarmee beperken we niet alleen de overlast voor de omgeving bij het vervangen van de kabels en leidingen, maar ook wanneer we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de toekomst.’

Eerste projecten
Tijdens het opstellen van het convenant zochten de partijen de samenwerking al gelijk op. Zo werkten de Gemeente Rotterdam, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf al samen aan het vervangen van kabels en leidingen in de wijk Ommoord en op dit moment in de Straatweg. Hier voeren nog wel twee verschillende aannemers het werk uit. In de toekomst hopen de partners het convenant verder uit te werken en verkennen we de mogelijkheid projecten met één aannemer uit te gaan voeren.