Meer over dijkmonitoring in cursus Dijkinformatie voor beheer en versterken

De cursus Dijkinformatie voor Beheer en Versterken is samen met FloodControl IJkdijk ontwikkeld. Je leert hoe je metingen en informatiesystemen inzet bij dijkbeheer en bij dijkversterking. Dit leidt tot betrouwbare informatie, die je vervolgens kan inzetten voor doelgericht beheer en een verbeterd versterkingsontwerp. Hierbij verbeter je ook je handelingsperspectief doordat mogelijke keuzes en uitkomsten inzichtelijk worden.

Na het volgen van de cursus ken je de mogelijkheden om beter gebruik te maken van beschikbare data- en informatiesystemen. Je weet hoe je een meetplan opstelt en welke technieken beschikbaar zijn. We nemen je mee in de informatievraag en relateren dit aan de verschillende fasen binnen het beheer.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • welke winst is te behalen met dijkmonitoring en welke problemen spelen er;
  • het opzetten van een goed meetplan;
  • beschikbare meettechnieken en instrumenten;
  • interpreteren en bij elkaar brengen van data en informatie over waterkeringen;
  • welke data is waardevol en betrouwbaar? En wanneer is de informatie voldoende voor de verschillende beheerfasen (beheer en onderhoud, toetsing, versterken en calamiteitenzorg).

De docent legt aan de hand van voorbeelden uit hoe je ontwikkelingen in data- en informatietechnologie in het werk integreert en als waarde toepast. Daarnaast zet de docent casuïstiek in om de verschillende onderwerpen te illustreren. Het Kennisplatform Dijkmonitoring wordt ook ingezet. Je discussieert met de docent en medecursisten over de mogelijkheden die data en informatie bieden voor je eigen dijken. En hoe je deze manier van werken binnen je eigen organisatie inzet.

Enthousiast? Schrijf je nu in via onze website en start op dinsdag 13 juni. Eerst nog meer informatie? Neem dan contact op met Ingrid Hilwerda (030) 60 69 411. Of kijk op de website van Dijkmonitoring.