Meer inzicht in sterkte dijken op veen

De ontwerpmethode is ontwikkeld als vervolg op een serie veldproeven. De kennis uit de veldproeven is aangevuld met softwareanalyses, proeven in de GeoCentrifuge van Deltares en laboratoriumonderzoek. Het resultaat is een nieuwe verbeterde ontwerpmethode speciaal voor de Markermeerdijken. Het ministerie van IenM heeft, na positief advies van het Expertise Netwerk Waterveiligheid toestemming gegeven de methodiek op de Markermeerdijken toe te passen. Deltares verwacht dat onderdelen uit het onderzoek ook toepasbaar zijn voor andere dijken op veen. 
Mogelijke besparing
De nieuwe ontwerpmethode heeft direct gevolgen voor het dijkversterkingstraject Hoorn-Amsterdam. Meer inzicht in de sterkte van de dijk kan leiden tot minder ingrijpende en goedkopere maatregelen. Daarom rekenen de betrokken partijen momenteel het hele traject door met de nieuwe ontwerpmethode. In de loop van het jaar is bekend hoe groot de besparing zal zijn.

Webinar
De verschillende stappen in het onderzoek staan uitgebreid omschreven in de eindrapportage van de nieuwe ontwerpmethode. Deltares-experts geven 2 april een mondelinge toelichting via een webinar, speciaal voor alle waterschappen en ingenieursbureaus. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.