aquathermie te stimuleren
Zo werkt een aquathermieproject in Leidschendam (infographic Dunea).

Aquathermie wordt minder gestimuleerd dan andere duurzame energiebronnen. Daardoor blijft de potentie onbenut. En dat terwijl aquathermie tot 40 procent in de warmtebehoefte van de huishoudens kan voorzien. Dat concludeert adviesbureau APPM op basis van een quick scan naar  ondersteuning van aquathermie door de overheid. De Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben deze scan laten uitvoeren, in samenwerking met het Netwerk Aquathermie en STOWA.

De conclusie van de quick scan is dat er op dit moment geen gelijk speelveld is voor aquathermie. Dat maakt dat het benutten van deze warmtebron nog te weinig van de grond komt. Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED).

Ontoereikend instrumentarium

Uit het onderzoek blijkt dat aquathermie in eerste instantie aantrekkelijk lijkt en als volwaardig alternatief wordt meegenomen in brononderzoeken. Vervolgens is er geen sprake van een gelijk speelveld. Dat komt omdat de instrumenten voor realisatie in de praktijk niet toereikend zijn. Het daadwerkelijk realiseren van een project is complex, niet kostendekkend en financieel risicovol. Vooral in de bestaande bebouwde omgeving. Daarom is het voor de politiek ook minder aantrekkelijk om met aquathermie te starten.

Financiële instrumenten

Adviesbureau APPM adviseert de overheid om meer ruimte te creëren voor maatwerk binnen de voorwaarden van de regelingen. Meer zekerheid te bieden voor de aanvrager van subsidie en om meer samenhang te creëren tussen de betreffende financiële instrumenten. Het aanleggen van een systeem aquathermie is complex. Aquathermie is op dit moment makkelijker in een nieuwbouwproject te realiseren dan in de bestaande bebouwde omgeving.

Standaard techniek om aquathermie te stimuleren

Om aquathermie in de bestaande gebouwde omgeving te realiseren, is ook een zo eenvoudig mogelijk technisch ontwerp nodig. Dan kan de toepassing van aquathermie zo goedkoop mogelijk worden gehouden. Het standaardiseren van technieken is daarbij belangrijk. Verder zou de overheid gemeenten kunnen helpen door concrete doelstellingen te stellen.

Aquathermie stimuleren

De Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat pleiten ervoor dat de instrumenten voor het stimuleren van aquathermie worden aangepast. Dit sluit aan bij de doelstelling van de Green Deal Aquathermie. Daarin staat dat aquathermie wordt gezien als volwaardige bron naast andere duurzame warmtebronnen in de energietransitie. Een gelijk speelveld draagt bij aan deze doelstelling en aan gelijke kansen voor aquathermie.

 

Meer nieuws uit de watersector