“Meer aandacht voor energiezuinige pompen bij inkopers is essentieel”

Door : Adriaan van Hooijdonk

De vereniging Contactgroep Leveranciers Pompen (CLP) telt ruim 30 leden die zich samen inspannen om het interne kennisniveau op het gebied van producten en toepassingen van pompen te verhogen. Daarbij gaat het om nationaal en internationaal opererende ondernemingen die een scala aan pompen in hun productportfolio hebben, variërend van kleine circulatiepompen tot de krachtige pompen die onlangs nog in het overstroomde Somerset in het Verenigd Koninkrijk ruim 2000 liter per seconde wegpompten. 

De pomp is volgens de vereniging  een onmisbare schakel in vrijwel alle maatschappelijke en industriële processen, waaronder de water-, (petro-) chemische en voedings- en genotmiddelenindustrie. “Branches die wezenlijk bijdragen aan de Nederlandse economie”, aldus voorzitter Dolf van Eendenburg.
Waarom is het zo lastig om energiezuinige pompen te verkopen? Er gelden vanaf 1 januari 2013 toch nieuwe Europese regels op dit gebied?
“Inkopers kijken nog veel te weinig naar de kostenbesparingen van pompen over de gehele levensduur en milieuvoordelen. Waterschappen, maar ook andere partijen in de watersector, huren vaak adviesbureaus in om hen te adviseren over de aankoop van de juiste pomp. De laagste prijs speelt daarbij vaak een doorslaggevende rol. Daarom proberen wij op verschillende manieren meer bewustwording, onder andere bij de overheid, te creëren voor de grote voordelen van energiezuinige pompen op de langere termijn. De aanschafprijs mag dan een stuk hoger liggen, maar op de lange termijn verdien je het dubbel en dwars terug met de gerealiseerde energiebesparing en de verminderde CO2-uitstoot.”
Op welke manier probeert de vereniging meer bewustwording te creëren?
“Wij organiseren jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor onze leden, waarbij ook regelmatig Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers uit de watersector aanwezig zijn. Daarbij wijzen wij hen onder meer op voorbeelden uit de praktijk die aantonen dat er nog een wereld valt te winnen.” 
Kun je dat eens onderbouwen met een voorbeeld?
“De afgelopen jaren hebben wij verschillende keren gezien dat ontwerpers van woonwijken door de realiteit zijn ingehaald. Van de 1000 woningen op de tekentafel bleven er in de praktijk door de crisis vaak maar een paar honderd over. Maar bij de aankoop van de pompen voor een gemaal in de wijk om het rioolwater te lozen, werd daar helemaal geen rekening mee gehouden. Integendeel, vaak werd de capaciteit van de pompen afgestemd op 1000 woningen, terwijl het er veel minder waren. De CLP pleit er dan ook voor om in dit soort gevallen een kleinere pomp aan te schaffen en deze later eventueel te vervangen door een krachtiger exemplaar. Het voorbeeld staat overigens niet op zich, want ook in industriële omgevingen staan veel pompen opgesteld die maar minimaal worden gebruikt.”

Hoe groot is het aandeel energiekosten in de totale levenscyclus van een pomp?
“Dat hangt uiteraard van het soort pomp af. Een gemiddelde pomp gaat tussen de 10 en 30 jaar mee en vooral bij de kleinere pompen kunnen de energiekosten oplopen tot wel 80 procent. Daarom zijn wij ook voorstander van een andere manier van afschrijven. Daarbij moet veel meer aandacht komen voor de energiekosten en de milieuvoordelen, zoals C02-besparing. De tijd dat je lineair kunt afschrijven is volgens ons echt voorbij. Alleen is niet iedereen in de markt daar nog voldoende van overtuigd. Daarom blijven wij hier aandacht voor vragen.”
Aandacht voor het ‘pompenvak’ in het onderwijs is het tweede belangrijke speerpunt van de vereniging. Kun je dat eens toelichten?
“Vorig jaar hebben wij in Nieuwspoort in Den Haag het boek ‘I like pompen’ overhandigd aan oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Paul de Krom, tevens de voormalige aanjager van het Techniekpact. Deze organisatie wil de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen, de kwaliteit van het techniekonderwijs verbeteren en meer jongeren interesseren voor techniek. De komende jaren verwachten verschillende sectoren immers grote tekorten aan goed opgeleide technici. Ook in het pompenvak. Daar willen wij onder meer met het boek op inspelen.”
Op welke manier?
“Met het boek willen wij jongeren interesseren voor het vak en hun kennisniveau op technisch gebied verbeteren. Het studieboek wordt gratis aangeboden aan het MBO en is zowel in gedrukte als digitale vorm beschikbaar. Het boek beschrijft niet alleen verschillende soorten pompen, maar ook toepassingen in de dagelijkse praktijk. Zo leren de MBO-ers onder meer welke rol pompen spelen bij de productie van bier of bij benzinestations en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Met steun van de MBO-raad is het ons gelukt om een boek te maken dat goed bij de belevingswereld van jongeren aansluit. Inmiddels maken er ruim 40 scholen gebruik van. Mochten andere onderwijsinstellingen interesse hebben, kunnen ze altijd contact met de vereniging opnemen.”