Nijhuis Industries presenteert dit jaar op de Aquatech wederom diverse ‘game-changing’ innovaties waaronder de Nijhuis MediOxi en Nijhuis Electro Osmosis (NEO). De Nijhuis stand zal zich geheel gaan richten op solide en adaptieve oplossingen voor een duurzame en veerkrachtige toekomst. MediOxi is een compacte, modulaire voorbehandeling welke in de technische ruimte van een ziekenhuis of gezondheidsinstelling kan worden geplaats. Het “knipt” de moleculen van niet biologisch afbreekbare medicijnenresten, röntgencontrastvloeistoffen en resistente bacteriën in stukjes zodat deze volledig biologisch afbreekbaar worden op een bestaande RWZI. De NEO kan met behulp van elektriciteit en zonder verdere hulpstoffen, zuiveringsslib zeer vergaand ontwateren naar 40-50 % droge stof. De energiebehoefte is 40 % lager t.o.v. drogen. De NEO kan nageschakeld worden aan een bestaande slibcentrifuge, zeefbandpers of schroefpers en verhoogd het droge stofgehalte van 15-25% naar 40-50 %. Door deze techniek, kan een reductie tot 60% van het slibvolume worden gehaald waardoor fors in kosten kan worden bespaard.