Tien partijen tekenden, waaronder minister Van Nieuwenhuizen, voor de investering van 235 miljoen euro in maatregelen (foto IenW).

De dijken langs de Maas tussen Ravenstein en Lith gaan vanaf 2023 flink op de schop. Door de combinatie van het versterken van de ruim 26 km lange dijk aan de Brabantse zijde met het verruimen van de rivier hoeft de dijk minder hoog. Huizen en karakteristieke bomen langs 3 km dijk blijven behouden. De afspraken zijn 7 september door minister Van Nieuwenhuizen, waterschap Aa en Maas en overige partijen ondertekend.

Rijk en regio maakten vorig jaar bekend 235 miljoen euro te investeren in maatregelen voor de veiligheid en kwaliteit van het gebied. De versterking van de Maasdijk aan de Brabantse zijde in combinatie met ruimte voor de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde, biedt volgens de betrokken partijen kansen voor nieuwe natuur, recreatie en economie.

In het project Meanderende Maas voeren ze een mix aan maatregelen uit om het gebied veilig, economisch sterker en nog mooier te maken. De maatregelen uit het voorkeursalternatief zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de organisaties en uitgebreid contact met de omgeving.

Dijkversterking

Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig de dijk tussen Ravenstein en Lith te versterken. De rivierverruiming aan zowel de Gelderse als Brabantse zijde is volgens de betrokken partijen goed voor de kwaliteit van het water, de flora en fauna, zoals het rijk met het programma Kader Richtlijn Water wil bereiken.
De provincie Noord-Brabant gaat 500 ha aaneengesloten riviernatuur toevoegen aan het Natuur Netwerk Brabant en dit past in het programma Meer Maas van Natuurmonumenten. Twee oude meanders bij Megen komen terug, De rivierverruiming levert de 1 miljoen m3 grond op voor de versterking van de nabijgelegen dijk. Het transport met vrachtwagens over de weg is daardoor beperkt en de CO2 uitstoot ook.

Recreatie

In het hele gebied komen nieuwe en/of verbeterde fiets-, struin- en wandelroutes, respectievelijk 11 en 20 km. Ravenstein, onderdeel van de Zuiderwaterlinie kan nog meer het karakter van vestingstadje aan de rivier krijgen. De maatregelen maken het voor bewoners, recreanten en toeristen een aantrekkelijk gebied. Ook goed voor de (vrijetijds-) economie aan beide zijden van de Maas. De verbreding van de toegang tot het Burgemeester Delenkanaal verbetert de concurrentiepositie van de haven van Oss en de veiligheid voor de scheepvaart op de Maas.

Vervolg

De planuitwerking zal naar verwachting in 2022 zijn afgerond. De uitvoering start in 2023. In 2025 is de dijk versterkt en voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen. De afronding van alle werkzaamheden is voorzien in 2028.