Matthias Wessling benoemd als lid Raad van Toezicht Universiteit Twente

Prof. Matthias Wessling is per 1 december 2020 door de minister van OCW benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente. Zijn benoeming is voor de duur van vier jaar. Wessling volgt Linda Steg op, van wie de benoeming eindigt. Momenteel is hij hoogleraar Chemische product- en procestechnologie aan de RWTH Aachen Universiteit en actief in het DWI Leibniz Institute for Interactive Materials. Naast zijn rol als leerstoelhouder fungeert hij sinds 2018 als Vice Rector Onderzoek en Structuur. Sinds 2019 is Wessling lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Leibniz Institute for Polymer Science te Dresden. Vanaf 2017 participeert hij in diverse commissies van de NWO.