Masterplan Jakarta gaat minstens 20 miljard dollar kosten

“In het masterplan willen we beslist geen luchtkastelen bouwen”, zegt consultant Michel Hek. Vandaar dat de plannen voor de landaanwinning in de vorm van de vogel ‘Garuda’ uitgebreid is doorgerekend. “Voor de uitvoering van het basisplan is een publiek-private samenwerking vereist. Investeerders moeten kunnen zien dat het om een haalbaar plan gaat.” Hek verwacht dat de aanleg van de dijk, de tolweg en de landaanwinning zullen zorgen voor duurzame groei in Jakarta. “De hoofdkantoren van onder meer olie- en gasbedrijven kunnen dan in Jakarta blijven en zullen zorgen voor werkgelegenheid.”

Werkgelegenheid
Ecorys heeft ook maatschappelijke kosten-batenanalyses opgesteld. Hieruit bleek dat bescherming tegen overstromingen substantiële schade aan gebouwen en infrastructuur voorkomt evenals productieuitval en werkgelegenheidsverliezen. Deze baten kunnen oplopen tot ruim 103 miljard dollar vanwege het voorkomen van schade aan de gebouwde omgeving en meer dan 100 miljard door het voorkomen van productieschade (contante waarde) voor Indonesië. Tot 2020 worden met de aanleg direct circa 935.000 banen gecreëerd en indirect blijven 600.000 banen behouden in het risicogebied.
Scepsis
Ecorys is nu samen met de Nederlandse consortiumpartners en samen met Indonesië aan het werk om de resultaten fijn te slijpen. De Indonesische overheid reageerde in eerste instantie wat sceptisch op de plannen en worstelt met de vraag hoe het in praktijk gebracht kan worden. Of Ecorys ook in de toekomst blijft werken aan de plannen voor Indonesië durft Hek niet te zeggen. “Dat is afhankelijk van de Indonesische en Nederlandse overheid”, besluit hij.  Het consortium dat de plannen bracht onlangs onder leiding van minister Schultz een bezoek aan Indonesië.