Masterclass Smart Rivers

Wanneer: 1 april 2019 – 31 oktober 2019
Waar: Diverse locaties in het rivierenland

Het rivierengebied is sterk in ontwikkeling. De KRW-opgave, het Deltaprogramma met opgave voor hoogwaterveiligheid en droogte, Natura2000 en het natuurnetwerk Nederland zijn belangrijke opgaven in het rivierengebied. Extremer weer en grilliger verloop van hoge en lage rivierstanden maakt dat we daarop moeten anticiperen. Staatsbosbeheer wil tenminste 100 professionals een trainings- en opleidingstraject aanbieden, waarmee een opgave volgens het DNA van de rivier kan worden aangevlogen met goed doordachte systeemeigen ontwerpen. In 2019 organiseren Arcadis, Staatsbosbeheer en LIFE de masterclass ‘Smart Rivers’.

Masterclass
Succesvolle projecten als de herinrichting van de Everdingerwaard, ’t Waalse Waard en de Gamerensche Waard zijn voor Staatsbosbeheer reden om het Smart Rivers model verder te verspreiden. Het lesprogramma beslaat het totale rivierengebied inclusief uitleg over proces en governance. De Masterclass richt zich op het hele werkveld van terreinbeheerder tot adviesbureau en van ministerie tot aannemer. De masterclass geeft een impuls aan de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de grote rivieren en zorgt voor versterking van de Smart Rivers ambassadeurs.

Programma
De Masterclass is opgebouwd uit Riviertakdagen en Trajectdagen. Je kunt ‘á la carte’ kiezen aan welke dagen je wilt deelnemen. Voor het behalen van het certificaat moet je minimaal aan twee Riviertakdagen én aan drie trajectdagen deelnemen.

  • Riviertakdagen (april en september 2019)

Voor de rivieren IJssel, Maas, Lek en Waal wordt een Riviertakdag georganiseerd. Een inhoudelijke expert behandelt de specifieke eigenschappen van het systeem van de betreffende riviertak. Deze sessies zijn ter voorbereiding op de Trajectdagen.

  • Trajectdagen (mei t/m oktober 2019)

Iedere riviertak bestaat uit een aantal trajecten zoals bijvoorbeeld Bergsche Maas, Boven-IJssel en de Merwedes. Tijdens de trajectdagen worden de Smart Rivers principes toegepast op twee uitgevoerde inrichtingsprojecten. Daarnaast gaan de deelnemers in teamverband schetsontwerpen van een nieuw in te richten uiterwaard maken.

  • Slotmanifestatie (najaar 2019)

Tijdens deze afsluiting zijn alle deelnemers welkom. De middag staat in het teken van het uitdragen van de Smart Rivers principes in toekomstige inrichtingsprojecten in het rivierengebied.
Experts van Arcadis en het Smart Rivers team organiseren samen de Masterclass.

Voor wie?
Heb je interesse om tot deze eerste 100 Smart Rivers Ambassadeurs te behoren, zodat je via de Smart Rivers aanpak de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van het rivierengebied een nieuwe impuls kunt geven? En ben jij binnen het werkveld Rivieren één van de medior-senior-specialisten voor ontwerp, inrichting en uitvoering? Of ben jij juist de lijnmanager, sta jij mede aan de lat voor het bepalen van het beleid of bepaal jij de scope van nieuwe opdrachten in het rivierengebied? Dan is deze Masterclass echt iets voor jou! Je kunt je direct aanmelden via het aanmeldformulier.

Deelname en kosten
Kosten voor deelname van private partijen zijn € 2.500,– (exclusief omzetbelasting).