Masterclass ‘Asset Management in de Water Sector’

Het thema is: ‘Asset Management in de Water Sector’
Asset management, je hoort het steeds vaker. Veel organisaties zijn er mee bezig of hebben het op de agenda staan en er is zelfs een norm voor ontwikkeld. Maar wat is asset management, wat kun je er mee en waarom zou je het willen? In deze masterclass kijken we naar de relevantie voor de watersector, onder andere kijkend vanuit andere sectoren (defensie, luchtvaart, gezondheidszorg). Via een aantal inhoudelijke invalshoeken wordt het principe van asset management duidelijk. En tot slot staan we stil bij de toekomst van asset management: samen ondernemen met ketenpartijen. 

Deze masterclass is een verkenning van inhoud, sturing en relevantie. Wederom hebben we echte topsprekers aan ons weten te binden. Er zijn onder andere medewerkers van Waterbedrijf Groningen, PWN, Waterschap Aa en Maas, Evides, Hoogheemraadschap van Delfland en Wetsus ingeschreven. 

Kijk op www.empower-people.nl voor het programma en om u in te schrijven. 

(Advertorial Empower People, mei 2015)