Martine van der Ploeg hoogleraar Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer

Foto: Martine van der Ploeg (Guy Ackermans, WUR)

Prof. dr. ir. Martine van der Ploeg is benoemd tot hoogleraar van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer. Zij volgt prof. dr. Albert van Dijk op per 1 december 2022. Het onderzoek van Van der Ploeg richt zich op het ontrafelen van biofysische landschapsprocessen en om deze te verbinden met ecosysteemfuncties. Met als doel om zo een beter gebruik en bescherming van bodem- en watervoorraden mogelijk te maken.

Van der Ploeg: “We streven naar een fundamenteel begrip, en het kunnen voorspellen van hydrologische processen in stroomgebieden, watervoerende bodemlagen en delta’s. Dat is belangrijk bij duurzaam water- en sedimentbeheer, ook rekening houdend met klimaatverandering en veranderingen in landgebruik.”

Als basis hiervoor is het essentieel om de verdeling van water over de verschillende onderdelen van terrestrische ecosystemen te begrijpen. Deze verdeling is van invloed op de hoeveelheid neerslag die in de bodem infiltreert, en op afvoer van water naar beken en rivieren, waarmee ook sediment en verontreinigingen worden meegevoerd. “De komende decennia verwachten we steeds vaker extremen in de aanvoer van water, wat kan leiden tot overstromingen zoals in Limburg in 2021 en droogte zoals we die ook afgelopen zomer hebben ervaren.”