Martin Kropff benoemd tot directeur-generaal van CIMMYT in Mexico

Martin Kropff benoemd tot directeur-generaal van CIMMYT in Mexico


Rector magnificus van Wageningen University, prof. dr. Martin J. Kropff is per 1 juni benoemd tot directeur-generaal van het internationale onderzoekscentrum CIMMYT in Mexico. Per die datum treedt prof. Kropff terug als lid van de raad van bestuur van Wageningen UR en als rector magnificus van de universiteit.

Het CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), gevestigd in Texcoco, Mexico, is het internationale topinstituut voor onderzoek, ontwikkeling en training ten behoeve van de verbetering van landbouwsystemen voor mais en tarwe, de twee belangrijkste landbouwgewassen ter wereld. CIMMYT is de grootste van de vijftien onderzoekscentra die deel uit maken van het internationale onderzoekconsortium voor landbouwkundig onderzoek CGIAR. CGIAR wijdt zich met haar onderzoeksprojecten aan het terugdringen van armoede en honger, het verbeteren van de gezondheid en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. 
Martin Kropff is sinds 2005 lid van de raad van bestuur van Wageningen UR en als rector magnificus van Wageningen University verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en studentenzaken.
De Raad van Toezicht van Wageningen UR zal op korte termijn de opvolgingsprocedure starten.