Martijn Bijmans en Margot van Engelen vormen nieuwe directie Centre of Expertise Water Technology

Het CEW is in 2011 opgericht om de kenniseconomie op het gebied van watertechnologie te versterken. Het centrum doet dit door bij te dragen aan het innovatievermogen van bedrijven en door de kwaliteit van het onderwijs en de instroom van bètatechniekstudenten te verhogen. De kersverse directie heeft ambitieuze plannen, het CEW moet uitgroeien tot hét nationale centrum voor toegepaste watertechnologie. Op korte termijn wordt het team daartoe uitgebreid met een tweede projectmanager.

Martijn Bijmans
Martijn Bijmans is Manager Europe bij Wetsus, European centre of excellence for sustainable water technology. Hij zal zijn taken als algemeen directeur bij het CEW combineren met deze functie bij Wetsus. Bijmans is gepromoveerd op Environmental Technology aan de Wageningen Universiteit

Margot van Engelen
Margot van Engelen was in haar vorige betrekking teamleider onderwijs voor de opleidingen van Life Sciences & Technology, bij Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool in Leeuwarden. Vanuit deze functie had zij al regelmatig contact met het CEW vanwege de studenten die een watergerelateerde stage of project bij het centrum doen. Eerder was Van Engelen onder andere werkzaam bij LTO Noord en Katalysator B.V.