Martien den Blanken benoemd tot voorzitter stichtingsbestuur Waternet

Martien den Blanken (1951) is 7 december benoemd tot nieuwe voorzitter van  het stichtingsbestuur Waternet. Hij volgt per 1 januari 2018 de heer W.Faber op. Stichting Waternet werkt voor de gemeente Amsterdam en voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan schoon water en sterke dijken. Den Blanken is benoemd tot voorzitter van het stichtingsbestuur, door het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Amsterdam, en het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De benoeming is voor een periode van 4 jaar, tot 1 januari 2022. Den Blanken was van 2005 tot 2015 algemeen directeur van drinkwaterbedrijf PWN.  Ook heeft hij ervaring als bestuurslid van allerlei organisaties.