Marokkaanse delegatie toont veel interesse in Nederlandse afvalwatersector

De Marokkaanse delegatie van dertien vertegenwoordigers van het Nationale Sanitatie Programma arriveerde 22 mei voor een studiebezoek aan Nederland en Duitsland. Regiomanager Koen Maathuis van Wereld Waternet, verantwoordelijk voor het programma, wijst op de relevantie van het lopende Nationale Sanitatie Programma . “De afgelopen 20 jaar is er in de grote steden al veel vooruitgang geboekt op sanitatiegebied. Nu krijgen ook steeds meer huishoudens in kleine steden een aansluiting op het drinkwaterleidingennet. Daardoor neemt de hoeveelheid afvalwater toe. De Marokkaanse delegatie is met name op zoek naar oplossingen om urine- en fecaliën uit het afvalwater te verwijderen. Ook zijn ze geïnteresseerd in de manier waarop de watersector in ons land is georganiseerd en hoe de financiering is geregeld.”

Investeringen
Het Nationale Sanitatie Programma richt zich erop om in 2020 de vervuiling met 60 procent terug te dringen en de aansluiting op de riolering naar 80 procent te verhogen. Daarvoor is 4,3 miljard euro gereserveerd, waarvan de helft reeds is ingezet. Er zal de komende jaren dus nog voor ruim 2 miljard euro worden geïnvesteerd. Een deel hiervan kan mogelijk worden gerealiseerd door en met het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven. 

Afvalwaterzuiveringen
De Marokkaanse delegatie bezocht 23 mei eerst het kantoor van Wereld Waternet in Amsterdam en vervolgens twee afvalwaterzuiveringen in Hilversum en Blaricum. Op 24 mei reisden de vertegenwoordigers af naar Epe om de Nereda-afvalwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Vallei en Veluwe te bezoeken. Deze is ontwikkeld door Royal HaskoningDHV. Daarna volgde een sessie met overheidsinstanties, zoals het ministerie van I&M en het ministerie van Buitenlandse  Zaken. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de Nationale Waterschapsbank aanwezig. 

Financiering
De Marokkaanse delegatie toonde eveneens veel belangstelling voor de manier waarop de financiering voor de Nederlandse waterservices is geregeld. Zo is een gemiddeld Nederlands huishouden hier op jaarbasis ongeveer 650 euro aan kwijt. Maathuis: “In Marokko betalen huishoudens een hoger bedrag, maar dan slechts voor de levering van drinkwater en aansluiting op het riool. De Marokkaanse delegatie wees er daarbij op dat de inkomens in Marokko structureel lager zijn dan in Nederland . Ze begrepen er dan ook niets van dat het hier zo goedkoop is.”

Bedrijfsleven
De Marokkaanse delegatie bezoekt woensdagochtend 25 mei een innovatieve afvalwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Hollandse Delta in de Dokhaven in Rotterdam. Deze is ontwikkeld door Paques. In de middag staat een ontmoeting op het programma met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven in Den Haag. Daarvoor ontvingen de organisatoren tot nu toe slechts een beperkt aantal aanmeldingen. Maathuis benadrukt dat er ook na 2020 volop kansen liggen voor de Nederlandse watersector in Marokko. “De delegatie geeft aan dat er na 2020 opnieuw geld beschikbaar is voor watergerelateerde projecten. Bovendien wil Marokko alternatieven leren kennen voor de grote Franse, Turkse en Spaanse bedrijven die er nu de watersector domineren. De Nederlandse watersector is goed gepositioneerd om invulling te geven aan de vernieuwing waarnaar Marokko op zoek is.”