Marleen van Rijswick benoemd als gasthoogleraar in China

 

Marleen van Rijswick benoemd als gasthoogleraar in China

Prof. mr. Marleen van Rijswick is in het kader van het “High-end Foreign Experts Recruitment Program 2015? door de Chinese overheid (State Administration of Foreign Experts Affairs, the P.R. of China) benoemd als gasthoogleraar aan de School of Law van de Universiteit van Wuhan, China. 
De universiteit van Wuhan Universiteit heeft het grootste onderzoeksinstituut op het terrein van het omgevingsrecht: het Research Institute of Environmental Law, Wuhan University, China. Het Instituut wordt geleid door professor Prof. Dr. QIN Tianbao, tevens Vice-decaan van de School of Law van Wuhan University en Secretary-General van de China Society of Environmental and Resources Law (CSERL).
Van Rijswick zal in China in 2015 2 maanden onderzoek doen en onderwijs verzorgen.

Hoogleraar Europees en nationaal waterrecht
Marleen van Rijswick is hoogleraar Europees en nationaal waterrecht en leidt het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met de vraag hoe het recht kan bijdragen aan een billijk en duurzaam waterbeheer dat gebaseerd is op gedeelde verantwoordelijkheden. Dit doet zij door middel van multidisciplinaire samenwerking en rechtsvergelijking. Haar onderzoek is breed en richt zich op grensoverschrijdende samenwerking binnen stroomgebieden, bescherming tegen overstromingen, waterkwaliteit, adaptatie aan klimaatverandering, stedelijk waterbeheer en de zoetwatervoorziening. Zij onderzoekt de plaats van het waterrecht binnen het Europese recht en het nationale omgevingsrecht, staats- en bestuursrecht. 

Visiting professor
Van Rijswick schreef vele nationale en internationale publicaties op het terrein van het waterrecht en het omgevingsrechten werkte mee aan diverse boeken op het terrein van het omgevingsrecht. 
Daarnaast is zij visiting professor European Environmental Law aan de Universiteit Panthéon-Assas in Parijs en doceert zij binnen de master Environmental, Energy and Climate Law aan de Universiteit van Malta, de Master Water Science and Management van de Universiteit Utrecht, de Open Universiteit en verzorgt zij op ad hoc basis onderwijs voor diverse universiteiten, de SSR, de Grotius Academie en Post Academisch Onderwijs. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant. Zij was tot aan de opheffing van de commissie in 2014 lid van de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving.