Markt voorlopig nog niet klaar voor ‘Resource Recovery’

De Energie- en Grondstoffenfabriek, ARREAU (Accelerating Resource Recovery from wastewater)/ KWR Watercycle Research Institute en het Nutrient Platform presenteerden het terugwinnen en recyclen van grondstoffen uit de waterkringloop vanuit verschillende perspectieven. Christian Kabbe van het European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) benoemde verschillende knelpunten met betrekking tot de markt en het terugwinnen fosfaten. Ook introduceerde hij de e-market, een online markt voor teruggewonnen nutriënten opgesteld door P-Rex en ESPP. Kees Roest van KWR gaf enkele mooie voorbeelden van waardeketens die al ontwikkeld zijn. Hij verwees in zijn presentatie naar restproducten die uit drinkwaterproductie worden gewonnen en zoomde in op de huidige ontwikkelingen rond het terugwinnen van fosfaat en cellulose.
 
 
Het panel onder leiding van professor Willy Verstraete (foto Rob Kamminga).

Marktpotentie
Tijdens een panelbijeenkomst kon het publiek reageren op verschillende stellingen. Op de eerste stelling ‘ingrediënten van afvalwater in commerciële producten moeten herkenbaar zijn’ kwamen wisselende reacties. Vanuit een marktperspectief zou het niet altijd een gunstig zijn om de herkomst van de ingrediënten te benoemen. Aan de andere kant is het noemen van de herkomst een belangrijk aspect van het creëren van bewustwording bij de consument. De stelling ‘terugwinning uit afvalwater is alleen haalbaar in combinatie met het terugwinnen van grondstoffen uit andere afvalstromen’ veroorzaakte discussie. Potentieel schone en waardevolle reststromen vermengen met bijvoorbeeld afvalwater wordt niet door iedereen gewaardeerd, maar is nodig om voldoende volume te creëren voor economisch rendabele exploitatie.