Marjolein Jansen wordt ambtelijk verantwoordelijk voor de Omgevingswet

Drs. Marjolein Jansen wordt programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september en vanaf dat moment wordt zij met name verantwoordelijk voor de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel dat daarbij hoort.

Marjolein Jansen is sinds oktober 2019 lid van de raad van bestuur van het Kadaster. Daarvoor was zij onder andere vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Marjolein studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam en Milieukunde en heeft daarnaast een brede ervaring binnen het openbaar bestuur en met digitaliseringsopgaven.