De maritieme sector heeft in 2018 betere resultaten behaald dan in 2017. (foto: Wikimedia Commons).

De omzet van de maritieme sector groeide in 2018 met 3,4% ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de Maritieme Monitor 2019. De sector laat voor het tweede jaar op rij groei zien. Ook de werkgelegenheid steeg in 2018 licht met 1,3%. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land heeft Ecorys de jaarlijkse monitorstudie uitgevoerd.

De Nederlandse havens zijn goed voor de meeste banen in maritiem Nederland. Inclusief de indirecte werkgelegenheid leverde de havensector aan 82.000 mensen werk in 2018. Deze cijfers gaan enkel over de op- en overslag, maar bijvoorbeeld niet over de toeleverende industrie in de havens. In totaal werkten 276.877 mensen in de maritieme sector, waarvan 167.181 in de sector zelf, en de rest aan de sector toelevert. Dit is 3% van de werkgelegenheid in Nederland.

Havens

Het record van meer dan 600 miljoen goederen dat via de Nederlandse havens werd vervoerd, zorgde voor een omzet van 18 miljard euro voor de op- en overslag van de havensector. Dit is een forse toename ten opzichte van 2017 toen de omzet nog 16.7 miljard euro bedroeg. Vooral de distributiefunctie richting het Europese achterland draagt bij aan de omzet van de havens.

Export

Een belangrijke motor voor de groei van de sector is de export. Deze steeg in 2018 naar ruim 33 miljard euro. Een groei van 5,2%. De grootste exportsectoren zijn havens en offshore met respectievelijk 9.877 en 6.765 miljard euro in 2018. De totale export van Nederland bedraagt 496 miljard euro.

Maritieme monitor

De Maritieme Monitor geeft een beeld van de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en innovatie van de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw/watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.