Nederland, Den Bosch, de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas , Mario Jacobs

Mario Jacobs is geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas door commissaris van de Koning Ina Adema. Jacobs neemt de voorzittershamer over van Lambert Verheijen die met pensioen is gegaan.

Jacobs heeft veel bestuurlijke ervaring. Hij was sinds 2014 wethouder in Tilburg met in zijn portefeuille thema’s als openbare ruimte en klimaatadaptatie, groen, natuur en landschap, slimme en duurzame mobiliteit, grondzaken en de Omgevingswet. Daarvoor werkte hij als hoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Helmond. Ook was hij werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en als programmamanager Economie & Innovatie bij Platform31.