De drie geteste containerschepen op schaal 1:63 in het MARIN Offshore Basin. (Foto: Marin).

Kleinere containerschepen kunnen boven de Wadden ook containers verliezen. Dat blijkt uit onderzoek dat het maritiem onderzoeksinstituut MARIN in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft uitgevoerd. Volgens MARIN is de kans containers te verliezen het grootst als er sprake is van ‘groenwater’. Dat is massief zeewater dat in hogere golven tegen de zijkant van de containers kan klappen.

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) rond het verlies van 342 containers boven de Waddeneilanden door de MSC ZOE. Nu blijkt dat de kortere en smallere ‘PANAMAX’ en een kleinere container ‘Feeder’ ook containers kunnen verliezen. Het belang van onderzoek naar kleinere schepen werd onderstreept toen de Feeder ‘Rauma’ op 11 februari 2020 boven de Wadden zeven containers verloor.

Testen

MARIN heeft in kaart gebracht wanneer de risico’s op het verliezen van containers het grootst zijn. Zij hebben gekeken naar extreme scheepsbewegingen, versnellingen door opslingering, contact van het schip met de zeebodem, impulsieve krachten van groenwater op de containers en golfklappen tegen de romp van het schip. MARIN’s testfaciliteiten is gekeken tot welke golfhoogtes schepen veilig kunnen varen boven de Wadden. Naast een Ultra Large Container Ship (ULCS) zijn nu ook een PANAMAX en een Feeder onderzocht. Er is zowel gekeken naar de ondiepe zuidelijke route direct boven de Wadden (21,3m), als naar de diepere noordelijke route (37,5m).

Hoogte van de golven

Op basis van de huidige onderzoeksresultaten heeft MARIN tot wanneer de diverse schepen veilig langs de Wadden kunnen varen. Daaruit blijkt dat het risico op het verliezen van containers in de zuidelijke route hoger is dan in de noordelijke route. Maar ook voor de noordelijke route heeft MARIN voorlopige beperkende golfhoogtes afgeleid om het verliezen van containers te voorkomen. Deze beperkingen treden op bij dwarsgolven. MARIN beveelt aan om deze golfhoogtes te gebruiken in de adviezen die de Kustwacht geeft aan schepen in dit gebied en het verdere besluitvormingsproces.