Marijan Uytewaal-Aarts volgde opleiding Integraal waterbeheer

Ik werk sinds juni 2016 bij Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Ik wil graag meer kennis opdoen over het waterbeheer van oppervlaktewater en hoe waterkwaliteit en waterkwantiteit hier een rol in spelen.

Wat is je achtergrond in Waterbeheer? 
Ik werkte hiervoor bij een onderzoek/kennis instituut voor water (KWR). Ik was werkzaam als analist voor de gebieden microbiologie, toxicologie en moleculaire microbiologie.

Hoe kijk je tegen het veranderende klimaat aan? 
Alle kleine beetjes helpen, samen kunnen we meer dan alleen. En we hebben een verantwoordelijkheid want ook onze kinderen willen straks gezond op deze aardbol wonen en leuke dingen doen.

Is dit een reden geweest om de opleiding nu te volgen? Inspelen op de toekomst en hier kennis over opdoen? 
Dit was niet het uitgangspunt. Ik ben wel van mening dat je je hele leven lang moet blijven leren en dat het goed is om jezelf te blijven ontwikkelen. En ik vind leren leuk. Ik hoop dat mijn kennis daarna bijdraagt om anderen te helpen.

Wat leer je nu precies tijdens de opleiding? 
Dat praktijk en theorie samen gaan. Wat zie je in het veld en wat betekent dat in theorie. Welke processen spelen allemaal een rol in de wereld van water. Wat hebben regelgeving, neerslag-afvoerproces, grondwater en oppervlaktewater met elkaar te maken. En welke soorten wateren hebben wij in Nederland en wat is de rol van ecologie daarin.

Pas je nu al iets wat je geleerd hebt toe in je dagelijkse werk? 
Zeker, ik kan de geleerde kennis meteen toepassen in mijn dagelijks werk. Voor mij is deze cursus heel nuttig.

Wat vind je positieve punten aan de opleiding? Komt het overeen met je verwachtingen? 
De docenten hebben echt passie voor hun vak. De interactie met medestudenten is erg leerzaam en nuttig voor je netwerk. Samenwerken aan een integraal watervraagstuk is leerzaam omdat je dan ook een kijkje neemt in de 'keuken' van een ander waterschap. Door het delen van je eigen kennis kun je anderen helpen een vraagstuk met elkaar op te lossen.

Waar zie je nog verbeterpunten voor de opleiding? 
De vraagstelling van de toetsen vond ik erg moeilijk.

Woensdag 6 september 2017 begint een nieuwe groep aan deze opleiding. Wat wil je aankomend cursisten vertellen over de opleiding? Waarom moeten zij absoluut deze opleiding volgen? 
Slurp alle informatie op en probeer samen te werken. Stel veel vragen waardoor je elkaar weer helpt. Deze vragen brengen een mooie discussie op gang en daar leer je uiteindelijk weer van.

Enthousiast? Start ook 6 september. Wil je ook alles leren over waterbeheer? Schrijf je in via de website en start 6 september 2017 in Utrecht.

Eerst meer informatie of advies? Neem contact op met Laura Bon. Zij kan je alles over deze opleiding vertellen.

Marijan Uytewaal-Aarts is adviseur monitoring fysisch chemische waterkwaliteit bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.