Margo van der Kooi. (foto: KWR)

Margo van der Kooi heeft de Willem Koerselman-prijs 2019 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks door KWR Watercycle Research uitgereikt aan de meest geciteerde wetenschapper verbonden aan het onderzoeksinstituut.

Van der Kooi die al meer dan 30 jaar als analist is verbonden aan KWR, is co-auteur van de publicatie ‘Toxicologische relevantie van opkomende verontreinigingen voor de drinkwaterkwaliteit’, gepubliceerd in Water Research in 2010. Het onderzoek is gericht op het bereiken van een indicatieve drinkwaternorm voor verbindingen die mogelijk een risico vormen voor de volksgezondheid en waarvoor nog geen richtwaarden bestaan.

Uitreiking

In 2019 werd de publicatie 32 keer geciteerd. Van der Kooi verrichtte een deel van de literatuurstudie. De collega’s met wie ze het artikel schreef werken niet meer bij KWR. Van der Kooi kreeg de prijs tijdens een webinar uitgereikt door Dragan Savic, de CEO van KWR. De prijs bestaat uit een trofee, een oorkonde en een financiële beloning.

Naamgever

Willem Koerselman, naamgever van de prijs, was zoals ieder jaar aanwezig, maar nu op afstand tijdens het webinar. In 1996 publiceerde Koerselman samen met Arthur Meuleman het artikel The vegetation N:P ratio: A new tool to detect the nature of nutrient limitation in het Journal of Applied Ecology, dat tot op de dag van vandaag de ranglijst van alle KWR-publicaties aanvoert. Het was voor KWR destijds de reden om de prijs in het leven te roepen.