Marcel Vissers geïnstalleerd als hoogheemraad Delfland

Op 7 juli is Marcel Vissers geïnstalleerd als hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij volgt Marcel Belt op, die op 16 juni is gestart als wethouder bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Vissers is op dit moment werkzaam als directeur bij de Vereniging Regio Water. Daarnaast is hij sinds 2019 lid van het algemeen bestuur van Delfland namens de waterschapspartij Water Natuurlijk.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: “Het algemeen bestuur is blij dat de opvolging van Marcel Belt voorspoedig is verlopen. Marcel Vissers is deskundig en ervaren bestuurder en als lid van het algemeen bestuur al enige tijd zeer betrokken bij de maatschappelijke opgaven waarvoor wij als waterschap staan. Wij verwelkomen hem van harte in het college van Delfland en kijken uit naar een goede samenwerking.”

Marcel Vissers gaat zich bezighouden met de onderwerpen ecologische & chemische waterkwaliteit, inclusief de Kaderrichtlijn Water, zwemwater, lokaal water, recreatief medegebruik, zoet water en internationale betrekkingen.